Python: Zmienne i ich typy

article-thumbnail

Czym jest zmienna ?

W Python zarówno jak i w innych językach programowania istnieją zmienne do przechowywania danych.

Zmienną można wyobrazić sobie jako skrzynie do której można włożyć przedmiot ( wartość ).

Każda zmienna ma określony typ danych, czyli do jednej zmiennej można zapisać jednostkę danych tylko jednego typu. 

Jakie są podstawowe typy danych w Python ?

Typ danychOpisUżycie w języku Python
intTyp danych całkowitoliczbowyx = 10
floatTyp danych zmiennoprzecinkowyy = 3.14
strTyp danych tekstowymessage = "Cześć, Python!"
boolLogiczny typ danychrequest_flag = True
listmy_list = [1, 3.14, "Python", True]

* Logiczny typ danych bool w Pythonie jest dziedziczący po typie całkowitoliczbowym int. Na przykład, porównanie liczby 1 i wartości logicznej True zwróci True: 1 == True.

* Lista (list) w Pythonie może zawierać wszystkie wcześniej wymienione typy danych, co czyni ją wszechstronną do przechowywania różnorodnych informacji.

Typowanie dynamiczne 

Nowe pojęcie które jest jednym z fundamentalnych do rozumienia jak działa język programowania pod maską.

Typowanie dynamiczne oznacza że język programowania sam rozróżnia jakiego typu zmienną chcemy stworzyć.

Podczas tworzenia zmiennej ( np. number = 5 ) Python sam analizuje i wnioskuje, że chcemy stworzyć zmienną typu int.Jak że w innych językach programowania na przykład C++ trzeba podawać jej typ przed nazwą.

Także kolejną zaletą typowania dynamicznego jest zmiana typu danych bieżącej zmiennej.

Czyli zmienna na początku wykonywania programu może mieć typ int, a pod koniec wykonywania typ str.

number = 5 # zmienna ma typ int

number = '51.42.21.41' # i teraz zmienna ma typ str

Podsumowanie

Zmienna w Pythonie to pojemnik na dane, takie jak liczby, tekst czy wartości logiczne. Istnieją różne typy danych, takie jak int, float, str, bool i list.

Python używa typowania dynamicznego, co oznacza, że nie trzeba jawnie deklarować typu zmiennej. Typ zmiennej wnioskowany jest na podstawie przypisanej wartości.

Typowanie dynamiczne sprawia, że pisanie kodu jest szybsze i bardziej elastyczne, ale może też prowadzić do błędów, jeśli nie jest odpowiednio zrozumiane.