Python: pętla for i while

article-thumbnail

Wstęp

Pętle to kluczowy element każdego języka programowania, i Python nie jest wyjątkiem. Pomimo skomplikowanego wyglądu, są one narzędziem ułatwiającym wykonywanie powtarzalnych czynności. Pozwalają uniknąć konieczności powtarzania kodu.

Do czego służy pętla ?

Pętle pozwalają nam wykonywać określone instrukcje lub bloki kodu wiele razy. W zależności od warunków spełnionych w trakcie działania programu.

Rodzaje Pętli w Pythonie

W Pythonie występują dwie główne rodzaje pętli: pętla for i pętla while.

Pętla for:

Pętla for jest używana do iteracji przez elementy w sekwencji, takie jak lista, krotka czy słownik. Na przykład:

for element in lista:
    # wykonaj coś dla każdego elementu

Ta pętla pozwala na wykonanie określonych instrukcji dla każdego elementu w sekwencji.

Pętla while:

Pętla while wykonuje określony blok kodu tak długo, jak długo spełniony jest określony warunek. Na przykład:

while warunek:
    # wykonuj dopóki warunek jest prawdziwy

Ta pętla jest przydatna, gdy nie znamy dokładnej liczby iteracji, a zależy nam na spełnieniu pewnego warunku.

Jak Działają Pętle ?

Podczas wykonywania programu, interpreter Pythona przechodzi przez każdą iterację pętli. Dla pętli for, interpreter przechodzi przez każdy element w sekwencji, wykonując odpowiednie instrukcje. Natomiast dla pętli while, interpreter sprawdza warunek przed każdą iteracją, kończąc pętlę, gdy warunek nie jest już spełniony.

Praktyczne Zastosowanie Pętli

Pętle mają liczne zastosowania w życiu codziennym, jak na przykład przetwarzanie listy zakupów czy automatyzacja zadań. Przyjrzyjmy się przykładowi, gdzie chcemy wyświetlić każdy element z listy zakupów:

lista_zakupow = ["jabłka", "banany", "mleko", "chleb"]

for produkt in lista_zakupow:
    print("Kupuję:", produkt)

Dzięki tej pętli, dla każdego elementu na liście zostanie wyświetlona wiadomość „Kupuję:” wraz z nazwą produktu.

Lub

Natomiast wyświetlanie danych nie jest jedynym zastosowaniem pętli. Załóżmy że masz listę liczb i chcesz obliczyć sumę tych liczb. Pętla jest idealnym rozwiązaniem do tego.

liczby = [23, 47, -4, 108]
suma = 0

for liczba in liczby:
   suma = suma + liczba
   # lub skrócony zapis
   # shma += liczba

print(suma)

Po wykonaniu otrzymamy sumę wszystkich liczb z listy.

Podsumowanie

Pętle są kluczowym narzędziem w Pythonie, pozwalającym nam wykonywać powtarzalne zadania w sposób efektywny i zwięzły. Zrozumienie różnych rodzajów pętli oraz sposobu ich działania pozwoli Ci pisać bardziej elastyczny i efektywny kod w Pythonie. Teraz, kiedy znasz podstawy, możesz zacząć eksperymentować i tworzyć bardziej zaawansowane programy!