Egzamin EE.09

Wszystko czego potrzebujesz do zdania kwalifikacji EE.09

CSS: implementacja arkusza styli.

Implementacja arkusza stylów Kaskadowe arkusze stylów na stronie internetowej możemy zaimplementować głównie na trzy sposoby. Za pomocą zewnętrznego pliku .css, za pomocą atrybutu style="[...]" dołączonego do danego obiektu html oraz za pomocą znacznika <style>[...]</style>. <head>(...) <style>.wewnetrzny{color: green; }</style> <link rel="stylesheet" href="01_styl.css"> </head> <body> <h2 class="zewnetrzny">Tekst zdefiniowany za pomocą pliku zewnętrznego</h2> ...
Czytaj Dalej

HTML: elementy osadzone.

Materiały audio-video Na stronach internetowych możemy osadzić dźwięk i materiał filmowy. Używamy w tym celu odpowiednio znaczników <audio> oraz <video>, w których dodatkowo znajduje się znacznik źródła <source>, definiujący źródło, z którego ma zostać pobrany materiał multimedialny. Dopisek control w znacznikach <audio> oraz <video> dodaje menu, za którego pomocą możemy ...
Czytaj Dalej

HTML: listy.

Listy Listy występują również w języku HTML. Są one wykorzystywane między innymi, poza oczywistym wypisywaniem treści w liście, czy do tworzenia menu nawigacyjnego służącego do poruszania się po stronie. Listy dzielimy na dwa rodzaje: listę posortowaną <ol> oraz listę nieposortowaną <ul>, a elementy listy definiujemy za pomocą znacznika <li>. Przykład ...
Czytaj Dalej

HTML: tabele.

Tabele Tabele służą do reprezentacji danych w kolumnach i wierszach. Są tworzone za pomocą znacznika <table>, wiersze są definiowane za pośrednictwem <tr> zaś komórki kolumn definiujemy za użyciem znacznika <td>. Nagłówki kolumn definiujemy przy użyciu tagu <th>. Przykładowa tabelka: <!DOCTYPE html> <html> <head> (...) <style> table{ border-collapse: collapse; } td, ...
Czytaj Dalej

HTML: identyfikatory, klasy i hiperłącza.

Identyfikatory oraz klasy Język HTML posiada podział na oznaczenia znaczników, identyfikatory oraz klasy. Zarówno identyfikatory jak i klasy mogą posiadać dowolne nazwy wymyślone przez użytkownika, pod warunkiem, że będą złożone głównie z liter oraz ewentualnych znaków podkreślenia. Identyfikator oznaczamy za pośrednictwem #. Dany identyfikator powinien wystąpić tylko raz na stronie ...
Czytaj Dalej
Loading...