Protokoły sieciowe prostym językiem.

article-thumbnail

Wstęp

Zacznij od tego czym jest protokół. Definicja protokołu jest następująca — zbiór reguł i kroków postępowania, według których urządzenia w sieci się komunikują. Są one nam potrzebne, ponieważ komputery mające różne systemy operacyjne czy systemy plików mogą inaczej „rozumieć” odbierane przez sieć dane. Protokoły komunikacyjne mają jednolite i spójne zasada niezmienna dla żadnego hosta. Dzięki temu możliwa jest ich implementacja wszędzie.

Port protokołu najprościej rzecz ujmując, jest formą identyfikatora danej usługi. Porty są reprezentowane przez liczby naturalne z zakresu od 0 do 65535. Pamiętać jednak musimy, że porty 0-1023 są tzw. portami ogólnie znanymi, czyli przypisanymi do konkretnej usługi. Porty od 1024 do 49151 to porty zarejestrowane. Natomiast wszystkie pozostałe (49152 – 65535) to porty dynamiczne lub też prywatne. Nie są one przypisane na stałe do żadnych usług.

Najważniejsze protokoły i odpowiadające im porty

Poniżej opisałem pokrótce kilka najważniejszych protokołów wraz z portami, których używają (jeżeli te są zdefiniowane).

Protokoły warstwy Sieciowej

 • IP — protokół komunikacyjny używany powszechnie w sieciach lokalnych i internecie. Jego zadaniem jest wysyłanie danych w formie bloków (pakietów).

Protokoły warstwy Transportowej

 • TCP – Protokół transmisji połączeniowej (dane niemal zawsze docierają do celu)
 • UDP – Protokół transmisji bezpołączeniowej (dane mogą nie dotrzeć do celu)

Protokoły warstwy Prezentacji

 • SSL – Protokół szyfrowania transmisji.

Protokoły warstwy Aplikacji

 • DNS [53] – Protokół odpowiedzialny na zmianę adresów IP na nazwę domenową (słowną)
 • DHCP [67/68] – Protokół dynamicznego przydzielania adresów IP.
 • FTP [20/21] – Protokół służący do transferu plików.
 • SSH [22] – Protokół służący do bezpieczne łączenia się z terminalem np. serwera lub przełącznika.
 • HTTP [80] – Protokół przesyłania hipertekstowych dokumentów. Jest podstawą działania wielu stron WWW.
 • HTTPS [443] – Szyfrowana wersja protokołu HTTP.
 • Telnet [23] – Przodek protokołu SSH, obecnie już nieużywany.
 • SMTP [25] – Protokół służący do przesyłania poczty elektronicznej.
 • POP3 [110] – Również jest protokołem pocztowym, jednak tym razem służącym do odbierania poczty z serwera.
 • LDAP [389] – Protokół usług katalogowych. To na nim działają wszystkie tego typu usługi np. Active Directory czy OpenLDAP
 • VoIP – Protokół przesyłania dźwięku poprzez protokół IP
 • RDP [3389] – Protokół zdalnego dostępu do pulpitu.