Pięć prostych tricków na: egzamin teoretyczny.

article-thumbnail

 W poniższym poradniku zostanie pokazane jak efektywnie zwiększyć swoje szanse na zdobycie większej liczby punktów oraz ukończenie egzaminu teoretycznego z pozytywnym wynikiem. Pozwoliłem sobie opisać trzy, dość znane metody takie jak metoda wykluczania, etymologii oraz prawdopodobieństwa, następnie poświęcić punkt na łączenie owych metod oraz ogólny zestaw wskazówek zatytułowany Bądź Uważny.                                                                                                                                    

Pięć prostych tricków na
EGZAMIN TEORETYCZNY

 

SPIS TREŚCI

Wstęp.
1. Metoda wykluczania.
2. Metoda etymologii.
3. Metoda prawdopodobieństwa.
4. Łączenie metod. 
5. Bądź uważny!
Żródła. 

Wstęp

               W poniższym poradniku zostanie pokazane jak efektywnie zwiększyć swoje szanse na zdobycie większej liczby punktów oraz ukończenie egzaminu teoretycznego z pozytywnym wynikiem. Pozwoliłem sobie opisać trzy, dość znane metody takie jak metoda wykluczania, etymologii oraz prawdopodobieństwa, następnie poświęcić punkt na łączenie owych metod oraz ogólny zestaw wskazówek zatytułowany Bądź Uważny. Podczas omawiania zadań z Egzaminu Teoretycznego koncentrowałem się na zadaniach przykładowych dostarczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

1. Metoda wykluczania

Metoda wykluczania jest jednym z kilku sposobów, które możemy zastosować, by zwiększyć nasze szanse na udzielenie prawidłowej odpowiedzi w egzaminie teoretycznym. Jak sama nazwa wskazuje, metoda wykluczania polega na eliminowaniu niezgodnych z naszą wiedzą odpowiedzi.

 

Wyżej przedstawione zadanie z zakresu systemów liczbowe jest dobrym przykładem na omówienie korzyści wynikających z metody wykluczania. Na wstępie możemy bowiem, korzystając z naszej wiedzy na temat systemu binarnego możemy wykluczyć odpowiedzi zawierające liczby parzyste, gdyż liczba binarna posiadającą cyfrę 1 w rzędzie jedności jest nieparzysta. Zostaje nam odp. A oraz C. Obecnie nasze szanse na zaznaczenie poprawnej odp. to 50% a nie jak wcześniej 25%. Wciąż jednak to zadanie wymaga posiadania wiedzy dotyczących systemów binarnych oraz umiejętności podstawowej konwersji pomiędzy systemami binarnymi.

W wypadku powyższego zadania odpowiedź B. Metoda wykluczania jest jedną z najważniejszych i najbardziej podstawowych czynności, które możemy przeprowadzić by zwiększyć swoje szanse na udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zamknięte.

2. Metoda etymologii

Metoda etymologii to kolejny sposób na zwiększenie naszych szans. Etymologia jest pojęciem oznaczającym naukę, dział dotyczący pochodzenia wyrazów. W informatyce większość pojęć pochodzi z języka angielskiego. Również komendy oraz skróty.

W wyżej przedstawionym zadaniu mamy cztery odpowiedzi. Po przetłumaczeniu ich uzyskujemy poniższy ciąg odpowiedzi:

  A. reg dodaj
  B. reg załaduj
  C. reg przywróć
  D. reg importuj

Nie wymaga dalszego komentarza powyższe tłumaczenie. W tym wypadku odpowiedź C.

Poniższy przykład również można prosto rozwiązać, nie znając polecenia chown. Wystarczy zauważyć, że to polecenie możemy podzielić na dwie części: ch oraz own (posiadać). Posiadać czyli być właścicielem – czyli w tym wypadku odpowiedź B.

 

Również w tym przykładzie możemy zastosować wcześniej omawianą metodę etymologii. Oczywiście w tym przypadku musimy trochę się wysilić.

W przypadku odpowiedzi A będzie to rozdział który zastosowaliśmy we wcześniejszym przypadku w poleceniu chown. Rozdzielamy secpol.msc na sec oraz pol pomijając rozszerzenie .msc. Sec czyli Security oraz Pol czyli Policy. W odpowiedzi B wystarczy przetłumaczyć odpowiedź. W odpowiedzi C znowu dokonujemy rozdziału, tak jak i również w przypadku odpowiedzi D.

  A. Security Policy
  B. Services
  C. Performance Monitor
  D. Computer Management

Po przetłumaczeniu poniższych odpowiedzi:

  A. Polityka bezpieczeństwa
  B. Usługi
  C. Monitor wydajności
  D. Zarządzanie komputerem

W tym wypadku odpowiedzią poprawną będzie odpowiedź C.

3. Metoda prawdopodobieństwa

Metoda prawdopodobieństwa to proste ustalenie realności, szansy na to, że dana odpowiedź jest logiczna. W powyższym przykładzie posiadamy cztery odpowiedzi. Opcje w nich przedstawione występują w przeglądarkach. Omówmy je.

Teza przedstawiona w odpowiedzi A jest niezbyt prawdopodobna, gdyż wyłączenie informacji o wykonywanych dodatkowych skryptach pozbawia użytkownika wiedzy na temat tego, co się dzieje z jego przeglądarką. Tak samo jak odpowiedź B. Wyskakujące okna również mogą wpłynąć na pogorszenie a nie poprawienie bezpieczeństwa. Najbardziej prawdopodobną odpowiedzią w tym zadaniu jest D – gdyż z jednego komputera może korzystać kilka osób.

Metodę prawdopodobieństwa często będziemy wykorzystywać w połączeniu z metodą wykluczania do rozwiązywania zadań zamkniętych.

4. Łączenie metod

Często musimy połączyć parę metod aby wskazać z większą pewnością odpowiedź. W poniższym przypadku musimy połączyć metodę wykluczania i etymologii. Tłumaczymy wyraz naprawiać na fix oraz główny rekord rozruchowy na master boot record czyli w skrócie mbr. Żeby się upewnić, wykluczamy odpowiedź C zawierającą bcdedit, który jest aplikacją a nie poleceniem.

W poniższym przykładzie natomiast wystarczy wykluczyć odpowiedź A gdyż sekundy to jednostka czasu. Również odpowiedź D gdyż 1 Hz = 1s-1. Prawdopodobieństwo wystąpienia wariantu odpowiedzi B jest znikome, aczkolwiek to zadanie ma dwie odpowiedzi poprawne, w zależności od wieku procesora. Obecnie najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest odpowiedź C

 

5. Bądź uważny!

W egzaminach są często zawarte odpowiedzi posiadające drobne błędy bądź nieścisłości. Jeśli nie jesteś pewny poprawności danej odpowiedzi, przeanalizuj pozostałe z nich ponownie, zamiast ufać że jest to przypadek.

Poza tym, skoncentruj się na zadaniach, odpowiedziach, zamiast koncentrować się na swoim położeniu. Podejdź do egzaminu z odpowiednią rezerwą, szacunkiem do zadań i do swoich umiejętności.

Rozważnie dysponuj czasem, jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi do zadania, to pomiń je (każde jest punktowane taką samą ilością punktów), zrób kolejne i wróć wtedy, kiedy zostanie Ci trochę czasu. Pamiętaj aby przed końcem sprawdzić czy wszystkie odpowiedzi są zapisane na karcie odpowiedzi oraz czy zgadza się odpowiedź z zadaniem.

Powtórzmy jeszcze raz:

– Wykluczaj nielogiczne, niezgodne z twoim stanem wiedzy odpowiedzi
– Tłumacz z języka angielskiego na język polski i z polskiego na angielski
– Ustal prawdopodobieństwo danej odpowiedzi
– Łącz metody aby zwiększyć szansę na udzielenie prawidłowej odpowiedzi
– Nie stresuj się, skoncentruj się na zadaniach
– Zarządzaj odpowiednio czasem
– Sprawdź odpowiedzi z karty z zadaniami

Żródła

www.cke.edu.pl
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/przyk%C5%82adowe_arkusze/e_12_00_pisemny_www.pdf