Pięć prostych tricków na: egzamin praktyczny.

article-thumbnail

Egzaminy praktyczne z kwalifikacji Informatycznych zwykle odbywają się w ciągu dwóch i pół godziny. Podczas tego czasu przyszły technik informatyk musi wykonać szereg czynności, zgodnych z wymaganiami danej kwalifikacji. W dalszej części tego poradnika omówię pięć prostych i mam nadzieje że przez większość już znanych sposobów zwiększenia swoich szans na zdanie danego egzamin praktycznego.                                                                                                                                                                       

Pięć prostych tricków na
EGZAMIN PRAKTYCZNY

SPIS TREŚCI

Wstęp.
1. Zaznaczaj wykonane czynności.
2. Opcja szukaj Twoim przyjacielem.
3. Rozsądne dysponowanie czasu to podstawa.
4. Z pewnością istnieje inny sposób.
5. Sprawdź wszystko jeszcze raz.
Żródła.

 

Wstęp

            Egzaminy praktyczne z kwalifikacji Informatycznych zwykle odbywają się w ciągu dwóch i pół godziny. Podczas tego czasu przyszły technik informatyk musi wykonać szereg czynności, zgodnych z wymaganiami danej kwalifikacji. W dalszej części tego poradnika omówię pięć prostych i mam nadzieje że przez większość już znanych sposobów zwiększenia swoich szans na zdanie danego egzamin praktycznego.

1. Zaznaczaj wykonane czynności

Jednym z kilku błędów możliwych do popełnienia jest pominięcie danego zadania. Warto więc zaznaczać sobie na karcie wszystkie zadania, które zostały aktualnie wykonane (najlepiej w sposób nieinwazyjny). Warto też dokładnie sprawdzać czy poszczególne punkty zadania zostały wypełnione, w celu upewnienia się, czy zadanie zostało poprawnie (pod względem zasad oceniania) wykonania.

2. Opcja szukaj Twoim przyjacielem

Niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu Windows czy Linux z graficznym interfejsem, z pewnością oba systemy posiadają wbudowaną opcję wyszukaj lub przeszukaj – która często wyszukuje ustawienia pozwalające na wypełnienie zadania praktycznego. Z tym wiąże się również wykorzystywanie podręczników i pomocy udostępnionych wraz z systemami operacyjnymi oraz poleceniami.

Przydatnymi frazami kluczami podczas pracy z konsolami CLI jest: help, /? oraz man (manual = poradnik).


Wyszukiwanie w systemie Linux Ubuntu 14.04 Tryiumfalna Turkawka.

3. Rozsądne dysponowanie czasu to podstawa

Nie pozwól, abyś pewne czynności sprawiły że określony czas będzie czasem, w którym będziesz trwał bezczynnie. Jeśli instalujesz system operacyjny, to poszukaj zadań, przy których będziesz musiał uzupełnić pewne tabele bez używania programów diagnostycznych, na przykład wpisanie hasło do danej tabeli, wybranie poszczególnych opcji z kosztorysu. Zadania do których rozwiązania okresowo nie możesz znaleźć zostaw i wykonaj pozostałe, resztę czasu, który zostanie przeznacz na niedokończone zadania.

Tabela 3 z egzaminu praktycznego E12 wziętego z bazy arkuszy przykładowych CKE.

4. Z pewnością istnieje inny sposób

Większość czynności w systemach z graficznym interfejsem można rozwiązać na dwa, a czasami na trzy sposoby. Przykładowo stworzenie konta w systemie Linux Ubuntu można rozwiązać na dwa sposoby: pierwszy za pomocą narzędzia konta użytkowników, drugi za pomocą poleceń w terminalu takich jak: sudo adduser, sudo useradd.Narzędzie konta użytkowników w systemie Linux Ubuntu 14.04 Tryiumfalna Turkawka.

5. Sprawdź wszystko jeszcze raz

Sprawdź czy wypełniłeś wszystkie polecenia. Jeśli zakleszczyłeś się podczas wykonywania jakiegoś polecenia to sprawdź jeszcze raz, czy wykorzystałeś wszystkie możliwości danego systemu operacyjnego, czy sprawdziłeś wszelkie podręczniki i instrukcje dostarczone do tego systemu.

Żródła

www.cke.edu.pl
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/przyk%C5%82adowe_arkusze/e_12_00_praktyczny_www.pdf