Obróbka grafiki rastrowej: warstwy, tekst.

article-thumbnail

Warstwy

Lwia część bardziej zaawansowanych edytorów graficznych umożliwia pracę na warstwach. Również GIMP umożliwia pracę na warstwach, oraz wiele opcji łączenia poszczególnych warstw.

Dwie warstwy – obrazu oraz gradientu.

Okno dokowane warstw umożliwia nam tworzenie warstw, duplikowanie ich, określanie przeźroczystości, łączenie ich oraz definiowanie relacji, jakie pomiędzy nimi (warstwami) zachodzą.

Przeźroczystość drugiej warstwy ustawiona na 50%.

Tryb warstwy: przyciemnianie.

Przy użyciu warstw możemy szybko dojść do ciekawych efektów, bez mozolnego zmieniania ustawień grafiki. Umożliwiają nam również szybkie porównywanie zmian. Każdy nowy obiekt, który wklejamy do edytora, jest traktowany jako oderwane zaznaczenie, które możemy przenieść do nowej warstwy.

Wklejanie grafiki do projektu.

Łączenie warstw.

Jeśli jesteśmy zadowoleni z efektu, możemy połączyć warstwy, jednak warto zachować sobie kopię warstwy, powielając je i ukrywając kopie (poprzez odznaczenie ikony oka).

Wczytywanie obrazów.

Jeśli chcemy otworzyć jakąś grafikę jako warstwę / warstwy, to używamy opcji Otwórz jako warstwy… W przeciwnym wypadku grafika zostanie otwarta w nowym oknie.

Tekst!

Tekst w programie GIMP możemy stworzyć za pomocą narzędzia tekst, który stworzy nową warstwę, na której będzie można wpisać litery.


W narzędziu tekstowym możemy ustalić rozmiar czcionki, jej rodzinę, wygładzanie czcionki, kolor, justowanie, odległość akapitów od siebie oraz odległość znaków od siebie.

Warstwę tekstową można zmienić na zwykłą warstwę, na której można przeprowadzać wszystkie operacje, które nie były wcześniej możliwe na warstwie tekstowej.

Zmiana przykładowego tekstu w grafikę.

Działania na tekście, zamienionym w grafikę.


Autor tekstu: Jacek Woźniak