Obróbka grafiki rastrowej: filtry

article-thumbnail

Opis

Filtry to narzędzia pozwalające wykonać pewien ciąg działań, który przenosi konkretny, opisany nazwą filtra efekt. Są one podzielone na kilkanaście grup, które nie zawsze dokładnie opisują grupę narzędzi.

Filtry takie jak Rozmycie Gaussa pozwala ukryć niedoskonałości bądź wygładzić krzywizny danej grafiki.

Własne filtry

Poza filtrami domyślnymi możemy również zaimportować własne filtry, takie jak przedstawiony tu poniżej filtr Normalmap, który pobieramy z internetu, a następnie importujemy do folderu plug-ins znajdującego się w katalogu_użytkownika/.gimp-wersja.Autor tekstu: Jacek Woźniak