Model sieciowy ISO/OSI

article-thumbnail

Model ISO/OSI wraz z jego uproszczoną wersją – TCP/IP stanowią podstawę działania protokołów sieciowych. Powstały one w celu usystematyzowania struktury komunikacji w sieciach komputerowych. Warto pamiętać, że model TCP/IP powstał właśnie do obsługi internetu. Każdy model składa się z kilku warstw (ang. layer), w których mogą wystąpić warstwy logiczne (realizujące określone zadanie w ramach danej warstwy).

W tym wpisie chciałbym krótko opisać kolejne warstwy modelu ISO/OSI.

Model ISO/OSI

Model ISO/OSI składa się z siedmiu współpracujących ze sobą warstw. Zaczynając od najwyższej warstwy, są to kolejno warstwy:

  • aplikacji
  • prezentacji
  • sesji
  • transportowa
  • sieciowa
  • łącza danych
  • fizyczna
File:Kapsułkowanie danych wg modelu odniesienia OSI.svg
ToAr, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Warstwa Aplikacji

Zadaniem najwyższej warstwy modelu jest zapewnienie komunikacji aplikacji z niższymi warstwami modelu. Pełni więc funkcję interfejsu pomiędzy siecią a programem.

Warstwa Prezentacji

Funkcją warstwy prezentacji jest przetwarzanie danych do odpowiedniej postaci tzw. Postaci Kanonicznej. Zajmuje się również zamianą odwrotną. Najprościej rzecz ujmując pełni funkcję tłumacza, który zmienia formaty danych oraz sposoby ich szyfrowania.

Warstwa Sesji

Zadaniem piątej warstwy modelu ISO/OSI jest synchronizacja danych sesji pomiędzy odbiorcą a nadawcą. Nadzoruje połączenie między innymi poprzez zapewnianie właściwego kierunku przepływu danych czy wznawianie transmisji po przerwaniu.

Warstwa Transportowa

Dzieli ona dane na segmenty, a następnie w zależności od użytego protokoły czeka na potwierdzenie przyjęcia pakietu przez hosta docelowego, a w przypadku odnotowania, że pakiet nie dotarł, ponownie wysyła segment.

Warstwa Sieci

Rolą tej warstwy jest zmiana segmentów na pakiety, a następnie określenie najlepszej trasy dla pakietu do jego celu. Warto pamiętać, że warstwa sieci nie odpowiada za zapewnienie ciągłości transmisji.

Warstwa Łącza danych

Ta warstwa odpowiada za zmianą pakietów na ramki danych. Jednakże ma także inne zadania. W związku z tym możemy ją podzielić na dwie podwarstwy. Pierwszą z nich jest LLC, która odpowiada za sterowanie łączem danych, czyli kontroluje poprawność transmitowanych ramek. Drugą podwarstwą jest MAC, która zajmuje się przyznawaniem dostępu do medium transmisyjnego.

Warstwa Fizyczna

Zadanie warstwy fizycznej jest wręcz banalne. Zamienia ramki danych na bity, a następnie wysyła je po medium transmisyjnym. Oprócz tego odbiera nadane informacje i przekazuje je w górę modelu.