The Blog

By / Egzamin E.14Egzamin EE.09HTML

HTML: identyfikatory, klasy i hiperłącza.

Identyfikatory oraz klasy

Język HTML posiada podział na oznaczenia znaczników, identyfikatory oraz klasy. Zarówno identyfikatory jak i klasy mogą posiadać dowolne nazwy wymyślone przez użytkownika, pod warunkiem, że będą złożone głównie z liter oraz ewentualnych znaków podkreślenia.

Identyfikator oznaczamy za pośrednictwem #. Dany identyfikator powinien wystąpić tylko raz na stronie. Jest używany do oznaczania elementów, które są niepowtarzalne. Identyfikator jest wykorzystywany między innymi w operacjach w językach JavaScript oraz PHP. Do danego identyfikatora można się odnieść hiperłączem.

Klasę oznaczamy za pośrednictwem kropki .. W przeciwieństwie do identyfikatora może ona występować w wielu elementach na stronie. Jest używana do przypisywania danych cech w CSS bądź do operacji w JS.

Klasa i identyfikator:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
(...)
<style media="screen">
  .klasa{ font-weight: 600;}
  #identyfikator{ color: green;}
</style>
</head>
<body>
<p class="klasa" id="identyfikator">Hello World!</p>
<!-- Witaj świecie! -->
</body>
</html>

Hiperłącza

Hiperłącza to odwołania do innego obiektu zamieszczonego w sieci. Są one podstawą języka HTML i pozwalają one poruszać się po przestrzeni sieci internetowej. Deklarujemy je za pomocą znacznika <a href=”url”></span. Znacznik ten pozwala na umieszczenie w swoim wnętrzu dowolnego obiektu, którego naciśnięcie spowoduje przeniesienie się do linku umieszczonego w atrybucie elementu.

Przykłady znacznika <a>:

	<a href="#identyfikator">Odniesienie wewnątrz witryny</a><br>
	<a href="strona.html">Odniesienie względne</a><br>
	<a href="www.strona.com">Odniesienie bezwzględne</a><br>
	<a href="mailto:email@mail.com">Napisz email</a><br>

Autor tekstu: Jacek Woźniak

kompendiumEE09

Jestem projektem wykonanym przez czwórkę znajomych mających podobne zainteresowania. Możesz znaleźć wszystkie materiały z zakresu E14 na stronie: http://danda.e-kei.pl/jacek/kompendiumEE_IX/