HTML: identyfikatory, klasy i hiperłącza

article-thumbnail

Identyfikatory oraz klasy

Język HTML posiada podział na oznaczenia znaczników, identyfikatory oraz klasy. Zarówno identyfikatory jak i klasy mogą posiadać dowolne nazwy wymyślone przez użytkownika, pod warunkiem, że będą złożone głównie z liter oraz ewentualnych znaków podkreślenia.

Identyfikator oznaczamy za pośrednictwem #. Dany identyfikator powinien wystąpić tylko raz na stronie. Jest używany do oznaczania elementów, które są niepowtarzalne. Identyfikator jest wykorzystywany między innymi w operacjach w językach JavaScript oraz PHP. Do danego identyfikatora można się odnieść hiperłączem.

Klasę oznaczamy za pośrednictwem kropki .. W przeciwieństwie do identyfikatora może ona występować w wielu elementach na stronie. Jest używana do przypisywania danych cech w CSS bądź do operacji w JS.

Klasa i identyfikator:

<!DOCTYPE html> 
<html lang="pl"> 
 <head> 
  <style media="screen"> 
   .klasa{ font-weight: 600;} 
   #identyfikator{ color: green;} 
  </style> 
 </head> 
 <body> 
  <p class="klasa" id="identyfikator">Hello World!</p> <!-- Witaj świecie! --> 
 </body> 
</html>

Hiperłącza

Hiperłącza to odwołania do innego obiektu zamieszczonego w sieci. Są one podstawą języka HTML i pozwalają one poruszać się po przestrzeni sieci internetowej. Deklarujemy je za pomocą znacznika <a href=”url”></span. Znacznik ten pozwala na umieszczenie w swoim wnętrzu dowolnego obiektu, którego naciśnięcie spowoduje przeniesienie się do linku umieszczonego w atrybucie elementu.

Przykłady znacznika:

<a href="#identyfikator">Odniesienie wewnątrz witryny</a><br> 
<a href="strona.html">Odniesienie względne</a><br> 
<a href="www.strona.com">Odniesienie bezwzględne</a><br> 
<a href="mailto:email@mail.com">Napisz email</a><br>