Adresacja sieciowa IPv4 – klasy adresów

article-thumbnail

Jak powszechnie wiadomo każdemu komputerowi w sieci LAN może przypisać praktycznie dowolny nieużywany adres IP. Jednak w celu, choć częściowej standaryzacji, przyjęto, że określone konfiguracje adresów i masek będą należały do tak zwanych klas adresów.

Każda klasa posiada także pewien zakres adresów prywatnych, których użycie zmniejsza szansę na pojawienie się problemów z przysłonięciem adresów publicznych.

Klasa A

Pierwsza klasa oznaczona jako A, zawiera adresy z puli 0.0.0.0 do 127.255.255.255 z maską /8. Maska ósemka oznacza, że pierwszy oktet zawiera adres sieci a pozostałe trzy oktety to adres konkretnego hosta.

Taka konfiguracja skutkuje tym, że możemy zaadresować jedynie 128 sieci, ale za to mamy do dyspozycji niebagatelną liczbę 16 777 214 możliwych adresów.

Klasa B

Adresy klasy B mieszczą się w puli 128.0.0.0 – 191.255.255.255 z maską /16. Użycie maski szesnastki oznacza, że dwa pierwsze oktety adresują sieć, a pozostałe dwa adresują hosta.

Dzięki tej konfiguracji klasa B może zawierać do 16 384 sieci, z których każda ma 65 536 adresy hostów.

Klasa C

Najczęściej używaną klasą, bez wątpienia jest klasa C. Należą do niej adresy z zakresu od 192.0.0.0 do 223.255.255.255 i maską /24. Ta maska skutkuje dużą ilością podsieci, przy jednoczesnej ograniczonej ilości hostów. Użycie trzech oktetów jako adresu podsieci oznacza, że dostępna jest imponująca ilość 2 097 152 podsieci, przy jedynie 254 adresach hostów w każdej z nich.

Klasa D i Klasa E

Adresy należące do klas D i E są praktycznie nieużywane w zwyczajnych sieciach. Głównym powodem tego jest fakt, iż te adresy nie mają osobnych części opisujących podsieć i hosta. Adresy klasy D należą do zakresu od 224.0.0.0 do 239.255.255.255. Używamy jej w specjalnej adresacji multicast. Natomiast adresy 240.0.0.0 – 255.255.255.255 należą do przyszłościowej i współcześnie nieużywanej klasy E.

Adresy prywatne

Prywatne adresy IP to adresy zarezerwowane do użycia wyłącznie wewnątrz sieci LAN. Dzięki temu unikamy kolizji z adresami publicznymi.