Windows: uprawnienia z poziomu GUI i CLI.

article-thumbnail

Aby zmodyfikować uprawnienia użytkowników dotyczącego danego katalogu, klikamy pożądany folder prawym przyciskiem myszki i z rozwijanego menu wybieramy Właściwości. Przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia, gdzie możemy wybrać grupę, które uprawnienia chcemy zmodyfikować, a następnie wybieramy przycisk Edytuj.                                                                                                                                                                                    

UPRAWNIENIA Z POZIOMU GUI I CLI

Uprawnienia z poziomu GUI

Aby zmodyfikować uprawnienia użytkowników dotyczącego danego katalogu, klikamy pożądany folder prawym przyciskiem myszki i z rozwijanego menu wybieramy Właściwości. Przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia, gdzie możemy wybrać grupę, które uprawnienia chcemy zmodyfikować, a następnie wybieramy przycisk Edytuj.

Zostanie wyświetlone okno z listą uprawnień, na które możemy zezwolić lub odmówić. System dodatkowo poinformujemy nas o tym, że wpisy odmawiania mają priorytet nad wpisami zezwalania.

Jeśli chcemy nadać bardziej szczegółowe uprawnienia lub uprawnienia dla pojedynczych użytkowników, musimy skorzystać z przycisku Zaawansowane w oknie Właściwości. Następnie naciskamy Zmień uprawnienia i odpowiednio Dodaj (aby przypisać nowego użytkownika bądź grupę) lub Edytuj (żeby zmienić uprawnienia wybranej grupy lub użytkownika).

Uprawnienia z poziomu CLI

Do zmiany uprawnień za pomocą wiersza poleceń musimy się posłużyć poleceń icacls. Ta komenda ma następującą składnię: icacls „lokalizacja” /grant nazwa_użytkownika:zakres uprawnień. Dostępnymi uprawnieniami do nadanie są:

f – pełny dostęp (full)
r – odczyt (read)
w – zapis (write)
m – modyfikacja (modify)
rx – odczyt i wykonanie (read/execute)

Żeby lepiej zrozumieć sposób działania tego polecenia, poniżej zamieszczono dwa przykłady:

W powyższym przykładzie użytkownikowi kierownik nadaje się pełne uprawnienia do folderu MojFolder znajdującego się na dysku C.

Na tym zrzucie ekranu przedstawiono nadawanie użytkownikowi pracownik uprawnień zapisywania do katalogu MojFolder na dysku C.