Windows Server 2008: tworzenie profilu mobilnego.

article-thumbnail

Profil mobilny pozwala użytkownikom na używanie własnych ustawień, aplikacji i systemu na różnych komputerach działających w tej samej sieci.

 Windows Server 2008 R2
TWORZENIE PROFILU MOBILNEGO

Profil mobilny pozwala użytkownikom na używanie własnych ustawień, aplikacji i systemu na różnych komputerach działających w tej samej sieci.

Jako pierwszy krok należy utworzyć na dysku serwera katalog, w którym będą przechowywane profile mobilne użytkowników. Ten folder musi być udostępniony w sieci i posiasać pełne uprawnienia dla wszystkich użytkowników. Powyżej został stworzony przykładowy folder profile, któremu nadano uprawnienia pełnej kontroli wszystkim użytkownikom.

W Menedżerze serwera wybieramy użytkownika, dla którego ma być utworzony profil mobilny klikając go prawym przyciskiem myszy i przechodząc do zakładki Właściwości. Powyżej wybrano wcześniej utworzone konto użytkownika pracownik.

Podajemy adres do wcześniej utworzonego katalogu w polu Ścieżka profilu w formacie \\udział_sieciowy\folder\nazwa_użytkownika. W przypadku naszego przykładu ścieżka wygląda następująco: \\serwer.local\profile\pracownik. Jeśli musimy utworzyć profil mobilny dla wielu różnych użytkowników, zamiast nazwy użytkownika wpisujemy %username%, np. \\serwer.local\profile\%username%.