Windows: polecenia CMD.

article-thumbnail

Polecenie cmdotwiera tekstowe okno konsoli i dokonuje interpretacji wprowadzanych w wierszu poleceń konsoli znaków jako nazw poleceń, programów, plików czy parametrów. Istnieje duża gama poleceń, które można wpisać w konsoli w celu wykonania określonej czynności przez komputer. Wybrane przykładowe polecenia zostały przedstawione i omówione w tym rozdziale.

POLECENIA CMD

1. help
2. md/mkdir
3. chkdsk
4. ipconfig
5. tracert
6. tasklist
7. dir
8. date

Polecenie cmd otwiera tekstowe okno konsoli i dokonuje interpretacji wprowadzanych w wierszu poleceń konsoli znaków jako nazw poleceń, programów, plików czy parametrów. Istnieje duża gama poleceń, które można wpisać w konsoli w celu wykonania określonej czynności przez komputer. Wybrane przykładowe polecenia zostały przedstawione i omówione w tym rozdziale.

help

Ta komenda pozwala nam wyświetlić pełną listę poleceń dostępnych do użycia w konsoli.

md/mkdir

Mkdir/md(stosowane zamiennie) umożliwia utworzenie katalogu lub podkatalogu. Powyższy zrzut ekranu przedstawia utworzenie folderu o nazwie katalog1 w katalogu C:\Windows\System32.

 

Można też tworzyć jednocześnie podfoldery do tworzonego folderu jak na przykład: md katalog1\katalog2\katalog3

chkdsk

Komenda chkdsk weryfikuje logiczną spójność systemu plików na twardym dysku, ponadto umie znaleźć i naprawić uszkodzone sektory.

ipconfig

 

ipconfig służy do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych. Narzędzie pomocne przy wykrywaniu błędnego adresu IP, maski podsieci lub bramy domyślnej.

tracert

Polecenia tracert można użyć, aby sprawdzić ścieżkę do adresu IP miejsca docelowego, które ma zostać osiągnięte(w przykładzie została użyta domena www.reddit.com), i zarejestrować wyniki. Polecenie tracert wyświetla serię routerów IP, które są używane przy dostarczaniu pakietów z danego komputera do miejsca docelowego, a także czas trwania każdego przeskoku. Jeśli dostarczenie pakietów do miejsca docelowego nie jest możliwe, polecenie tracert wyświetla ostatni router, któremu udało się przekazać pakiety.

tasklist

Za pomocą polecenia tasklist możemy wyświetlić listę uruchomionych procesów na komputerze. Zostają wyświetlone procesy wraz z ich identyfikatorami procesów(PID).

dir

dir jest to polecenie służące do wyświetlenia plików i katalogów znajdujących się w docelowym katalogu.

 

date

Poleceniem służącym do zmiany daty w systemie jest polecenie date. Pozwala na ustawienie nowej daty po wprowadzeniu jej w konsoli w formacie RR-MM-DD.