Urządzenia sieciowe: konfiguracja karty sieciowej (Open Suse).

article-thumbnail

W systemie Linux dystrybucji OpenSuse konfigurację karty sieciowej możemy przeprowadzić z poziomu panela ustawień YaST (Yet another Setup Tool). Po naciśnięciu menu start, wybrania ustawień i kliknięcia YaST. Po wprowadzeniu hasła administratora przechodzimy do menu wyboru ustawień.                                                                                                                                                                                

Urządzenia sieciowe:
K
ONFIGURACJA KARTY SIECIOWEJ (Open Suse)

Pulpit systemu OpenSuse.

W systemie Linux dystrybucji OpenSuse konfigurację karty sieciowej możemy przeprowadzić z poziomu panela ustawień YaST (Yet another Setup Tool). Po naciśnięciu menu start, wybrania ustawień i kliknięcia YaST. Po wprowadzeniu hasła administratora przechodzimy do menu wyboru ustawień.

Komunikat logowania jako Root.

Centrum oprogramowania YaST.

Następnie wchodzimy w Ustawienia sieciowe. Otwiera nam się okno z podłączonymi i skonfigurowanymi sieciami, wraz z informacjami dotyczącymi przypisanych im kart sieciowych. W przeglądzie można dodawać, edytować i usuwać sieci.

Okno zakładki Przegląd w Ustawienia sieci.

Każda opcja w ustawieniach została opisana w pomocy systemu OpenSuse. Zostało tam opisane każde ustawienie karty sieciowej.

Okno Pomoc programu YaST2.

W zakładce Opcje globalne mamy ustawienia takie jak Metoda ustawiania sieci, Ustawienia protokołu IPv6, Opcje klienta DHCP. Możemy tu ustalić czy korzystamy z usługi YaST przy modyfikacji sieci, czy z usługi NetworkManager oraz czy mamy włączoną adresację IP w wersji 6.


Okno Opcje globalne programu YaST2.

W Nazwa hosta/DNS możemy: zmodyfikować konfigurację DNS, ustalić nazwę komputera i domeny oraz to czy nazwa komputera ma zostać przypisana przez DHCP. Poza tym możemy dodać serwery nazw i ich domeny.

Okno Nazwa hosta/DNS programu YaST2.

W Routing możemy ustawić bramę domyślną IPv4 oraz IPv6, im przypisane urządzenie oraz skonfigurować Tablica routingu dodając kolejne ustawienia. Poza tym, możemy zaznaczyć przekazywanie IPv4 lub/oraz IPv6.

Okno Routing programu YaST2.

Po użyciu opcji Dodaj w Przegląd w Ustawienia sieci wyświetla się poniższy konfigurator urządzeń sieciowych. Na początku możemy wybrać typ urządzenia, od Ethernet, fikcyjne, FDDI, USB aż do Bezprzewodowe, jego nazwę, moduł jądra oraz opcje dodatkowe.

Okno dialogowe sprzętu programu YaST2.

Po wstępnej konfiguracji karty sieciowej pokazuje się kolejne okno zawierające trzy zakładki, Ogólne, Adres oraz Sprzęt. Po wstępnej konfiguracji instalator przenosi nas do zakładki środkowej, Adres. W ustawieniach ogólnych możemy skonfigurować ustawienia Włącz urządzenie z opcjami: Podczas uruchamiania systemu, przy połączeniu przewodowym, po podłączeniu urządzenia typu hotplug, ręcznie, nigdy oraz Na NFSroot. Poza tym możemy przypisać interfejs do określonej strefy oraz maksymalną jednostką transferu.

Okno Ustawienia karty sieciowej programu YaST2.

W ustawieniach Adres możemy wybrać 3 opcje, Brak połączenia i konfiguracji IP, Adres dynamiczny oraz Adres IP przypisane statycznie które możemy dalej skonfigurować.

Okno Ustawienia karty sieciowej programu YaST2.

W przypadku Adres dynamiczny możemy ustawić pobieranie adresu przez DHCP oraz przez Zeroconf oraz te dwie opcje połączone ze sobą. W zakładce sprzęt są powtórzone opcje z początku konfiguracji.

Okno Ustawienia karty sieciowej programu YaST2.

Po każdej wykonanej zmianie program zapisuje ustawienia konfiguracji sieci. Pokazuje się wtedy okno z listą wykonywanych czynności przez program.

Okna zapisywania zmian konfiguracji programu YaST2.