Systemy operacyjne: tworzenie konta użytkownika (CLI Windows).

article-thumbnail

Konto użytkownika to zbiór danych, z którego system Windows czerpie informacje o użytkowniku: jego prawach dostępu do poszczególnych plików i folderów, możliwościach wprowadzania zmian na komputerze oraz osobistych preferencjach, dotyczących np. tła pulpitu i wygaszacza ekranu. Konta użytkowników umożliwiają współużytkowanie komputera z wieloma osobami przy jednoczesnym zachowaniu własnych plików i ustawień. Niniejszy poradnik ma na celu zademonstrowanie procesu tworzenia konta użytkownika przy pomocy wiersza poleceń (CLI).

W celu utworzenia konta za pomocą konsoli Windows musimy otworzyć menu Start, w polu wyszukiwania wpisać “cmd”, a następnie uruchomić wyszukany program jak administrator.

Polecenie net user służy do tworzenia i modyfikowania kont użytkowników w systemie. W celu utworzenia użytkownika stosujemy polecenie net user nazwa_użytkownika /add np. net user kierownik /add

.Ustawić nowe hasło lub zmienić obecne możemy posługując się poleceniem net user nazwa_użytkownika hasło_użytkownika, np. net user kierownik zaq1@WSX

Możemy dodać konto użytkownika do istniejącej grupy używając polecenia net localgroup nazwa_grupy nazwa_użytkownika /add, np. net localgroup administratorzy kierownik /add

Termin wygasania konta można ustawić za pomocą net user nazwa_użytkownika /expires:YY/MM/DD, np. net user kierownik /expires:17/05/03 (3 maja 2017)


Do wyświetlania wszystkich informacji o dowolnym uzytkowniku służy komenda net user nazwa_użytkownika, np. net user kierownik.