Teoria programowania: Tablice

article-thumbnail

Tablice, wstęp

Wiele języków obecnie umożliwia definiowanie tablic, czyli zmiennych, które zawierają w sobie dane w wielu komórkach. Zwykle są wykorzystywane wraz z pętlami. Zwykle zapisuje się je w następujący sposób zmienna[], gdzie w nawiasie kwadratowym zwykle wpisujemy numer komórki, do której chcemy się odwołać. Warto pamiętać, że tablice zaczynamy od pozycji ZEROWEJ (czyli tablica dwuelementowa o nazwie tablica pozwoli tylko na operacje na tablica[0] i tablica[1]).

Definiowanie tablicy i uzupełnianie jej liczbami losowymi:

int tablica[a];
Wpisz a;						// wpisz wielkość tablicy
for(int i = 0; i < a; i++)
{
		Przypisz tablica[i] = losuj(-1, 99)+1;	// losuje wartości
		Wypisz tablica[i];			// wypisuje komórki
}

/* pętla działa do momentu w którym wartość i zrówna się z wartością a (czyli z 
wielkością tablicy). Warto tutaj pamiętać, że tablice czytamy od indeksu zerowego, 
tak więc tablica 5 elementowa zacznie się na miejscu 0 i skończy na miejscu 4. */

Tablice dynamiczne i wielowymiarowe

W niektórych językach mamy możliwość definiowania tablic dynamicznych, którym nie musimy ograniczać zakresu tabeli. W takim wypadku wielkość tabeli wzrasta wraz z ilością dodawanych danych i vice versa. Poza tym, część języków pozwala definiować tablice mające wiele wierszy. Przykładowo zapisujemy taką tablicę w postaci Tablica[][].

Definiowanie i wypisanie tabliczki mnożenia:

int tablica[10][10];				  // tablica statyczna
int i = 1; int j = 1;
for(; i <= 10; i++)			
{	
 for(; j <= 10; j++)
  { 	 Wypisz "/t";			// przerwa pomiędzy wierszami;
	 tablica[i-1][j-1] = i * j;	// [i-1] oraz [j-1] ze
	 Wypisz [i-1][j-1];	 	// względu na to, że 
  };					// tablice zaczynają się od 0;

 Wypisz "/n";	            // przeniesienie do nowej linii; 
};

/* do wyświetlania i uzupełniania dwuwymiarowych tablic używamy dwóch, zagnieżdżonych pętli for */

Definiowanie tabliczki mnożenia:


Przykładowy program z tabelą dwuwymiarową, wypisujący tabliczkę mnożenia:

Autor tekstu: Jacek Woźniak