Teoria programowania: Poziomy zmiennych

article-thumbnail

Poziomy zmiennych

Obecnie w wielu językach dzielimy zmienne (oraz stałe) na te globalne oraz lokalne. Zmienne globalne występują w programie/pakiecie przez cały czas jego działania i są widoczne dla wszystkich funkcji oraz obiektów. Zmienne lokalne występują głównie w funkcji, w której są zainicjalizowane i istnieją w pamięci do momentu, do którego działa funkcja, w której się zawierają.

Zmienne lokalne i globalne:

int Globalna = 5;

void Funkcja(){
	int Lokalna = 4;
	Wypisz Lokalna;
}

int main(){
	Wypisz Globalna;		// wypisuje 5;
	Funkcja():			// wypisuje 4;
	// Wypisz Lokalna;		wywołuje błąd
}

Przykładowy program w C++ wykonujący poniższy kod

Zmienne statyczne, to zmienne, które pamiętają swoją wartość pomiędzy kolejnymi wywołaniami funkcji. Nie jest to możliwe przy użyciu zwykłych zmiennych. Często są wykorzystywane przy programowaniu obiektowym.

Licznik wykonań funkcji, programowanie obiektowe:

class Licznik
{
static int repetition_count;

public: void add(){
		Wypisz repetition_count;
		++repetition_count;
}
}

int Licznik::repetition_count = 0;

int main(){
	Licznik a, b;
	a.add();
	b.add();
	a.add();
 	a.add();
 	b.add();
}

Przykładowy program w C++:


Autor tekstu: Jacek Woźniak