Teoria grafiki: wstęp

article-thumbnail

Wstęp do grafiki komputerowej

Grafika komputerowa (inaczej Computer Graphics) jest to dziedzina zajmująca się przedstawianiem za pośrednictwem komputera obrazów i obiektów trójwymiarowych.

Klatka z animacji Caminandes: Gran Dillama

Elementy grafiki komputerowej znajdują swoje miejsce zarówno w grach komputerowych, stronach internetowych, dokumentach, animacjach ale również w reklamach oraz w filmach. Wspomagana ona proces tworzenia animacji rysunkowych i umożliwia symulację środowisk normalnie kosztownych (bądź wręcz niemożliwych) do zrealizowania.

Green screen, służący do nagrywania postaci na kolorze „przeźroczystym” (zastępowanym potem w programie do obróbki multimedialnej przez obraz/materiał filmowy danej sceny), autorstwa Jared Tarbell.

Pojęcie grafiki komputerowej narodziło się jeszcze przed drugą połową XX wieku, by ewoluować z uproszczonych grafik w monochromie, aż do grafik o coraz to większej szczegółowości i dokładniejszym odwzorowaniu barw.

Zdjęcie monochromatycznego monitora IBM PC XT autorstwa Ruben de Rijcke.

Zagadnienia grafiki komputerowej możemy dzielić zarówno na ich funkcję bądź na sposób ich przedstawienia. Grafika komputerowa jest pewnym sposobem przedstawienia obiektów oraz ich relacji w rzeczywistości za pomocą komputera> Zasady piękna które są obecne w sztuce tradycyjnej, mają również zastosowanie w sztuce komputerowej.

Autor tekstu: Jacek Woźniak