Teoria grafiki: kolor

article-thumbnail

Zagadnienie koloru w grafice komputerowej

Kolor, inaczej barwa jest składową przestrzeni barw, czyli widm fal elektromagnetycznych z zakresu światła widzialnego. Kolor w grafice komputerowej jest przedstawiany za pośrednictwem modelu przestrzeni barw.

Przestrzeń kolorów widzialnych.

Wyświetlacze komputerowe przedstawiają obraz za pomocą różnych przestrzeni odwzorowania barw, od tych najmniej do tych najbardziej odwzorowujących rzeczywiste barwy. Odwzorowanie barw to inaczej dokładność z jaką są oddane dane kolory. Wiąże się z nim pojęcie głębi koloru, czyli ilość bitów poświęcona na zapis koloru danego piksela, wyrażona w jednostce bpp (bit per pixel).

Gradient od czerwoności do czarności w głębiach: 8 bit, 8 bit z przeplotem i 24 bit.

Wpływ na jakość odwzorowania koloru ma również matryca monitora, oraz jej ustawienia (wyrażone m.in w modelu HSV). Do zastosowań grafiki komputerowej korzysta się głównie z matryc IPS. Często również korzysta się z kolorymetrów, które mają na celu dokładne ustawienie odwzorowania barw, które są wyświetlane przez monitor.

Kolorymetr Spyder5.

Terminy związane z kolorami

Jasność: niejednoznacznie zdefiniowany termin w dziedzinie kolorymetrii i fotometrii, określany nim jest możliwość emisyjna danej powierzchni bądź jej zdolność do odbicia fali świetlnej.

Kanał Alpha: to kanał, który odpowiada za przeźroczystość (transparentność) danego obiektu. Może być dodatkowym parametrem, dodanym do modelu przestrzeni barw, na przykład RGBA (Red, Green, Blue, Alpha).

Odcień: jest to jedna z cech koloru, jako stopień, w którym bodziec może zostać opisany jako posiadający daną barwę.

Saturacja: inaczej nasycenie barwy. Określa ona stopień intensywności koloru.

Histogram: w teorii grafiki to reprezentacja natężenia danych składowych modelu barw.


Autor tekstu: Jacek Woźniak