Systemy operacyjne: tworzenie konta użytkownika (GUI Windows).

article-thumbnail

Konto użytkownika to zbiór danych, z którego system Windows czerpie informacje o użytkowniku: jego prawach dostępu do poszczególnych plików i folderów, możliwościach wprowadzania zmian na komputerze oraz osobistych preferencjach, dotyczących np. tła pulpitu i wygaszacza ekranu. Konta użytkowników umożliwiają współużytkowanie komputera z wieloma osobami przy jednoczesnym zachowaniu własnych plików i ustawień.                                                                                       

Systemy operacyjne:
TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA (GUI WINDOWS)

 

Konto użytkownika to zbiór danych, z którego system Windows czerpie informacje o użytkowniku: jego prawach dostępu do poszczególnych plików i folderów, możliwościach wprowadzania zmian na komputerze oraz osobistych preferencjach, dotyczących np. tła pulpitu i wygaszacza ekranu. Konta użytkowników umożliwiają współużytkowanie komputera z wieloma osobami przy jednoczesnym zachowaniu własnych plików i ustawień. Niniejszy poradnik ma na celu zademestrowanie procesu tworzenia konta użytkownika przy pomocy interfejsu graficznego (GUI).

Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać jest otworzenie Panelu sterowania. Najprostszym sposobem na wykonanie tej czynności jest kliknięcie na menu Start i wybranie zakładki “Panel sterowania” z menu.

W kategorii “Konta użytkowników i filtr rodzinny” wybieramy pozycję “Dodaj lub usuń konta użytkowników”, żeby przejść dalej.

Pod listą wszystkich kont znajdujących się na komputerze, wybieramy pozycję “Utwórz nowe konto”.

W wywołanym oknie podajemy nazwę nowego konta oraz przydzielamy mu odpowiednie uprawnienia: pełne (administrator) lub ograniczone (użytkownik standardowy).

Po dwukrotnym kliknięciu ikony nowo utworzonego konta otrzymujemy szereg możliwości pozwalających na konfigurację konta według potrzeb:
– Zmień nazwę konta (pozwala ustawić nową nazwę dla konta),
– Zmień obraz (zmiana ikony konta),
– Konfigurowanie kontroli rodzicielskiej (umożliwia blokowanie konkretnych programów i gier oraz ustalanie przedziałów czasu korzystania z komputera),
– Zmień typ konta (Standardowy użytkownik/Administrator),
– Usuń konto,
– Utwórz hasło (przedstawione poniżej).

.

.