Role systemu Windows Server 2008 R2: usługi zasad i dostępu sieciowego.

article-thumbnail

Usługi zasad i dostępu sieciowego pozwalają użytkownikom końcowym (komputerom klienckim) korzystać z internetu. Poniżej udokumentowano kroki potrzebne do skonfigurowania tej roli w systemie Windows Server 2008 R2.                                                                                                                                                                      

Role systemu Windows Server 2008 R2
USŁUGI ZASAD I DOSTĘPU SIECIOWEGO

Wstęp

Usługi zasad i dostępu sieciowego pozwalają użytkownikom końcowym (komputerom klienckim) korzystać z internetu. Poniżej udokumentowano kroki potrzebne do skonfigurowania tej roli w systemie Windows Server 2008 R2.

Pierwszym krokiem jest otwarcie Menedżera serwera. Po jego uruchomieniu kilkami Role, znajdujące się po lewej stronie okna, a następnie wybieramy Dodaj role.

Z listy dostępnych ról zaznaczamy Usługi zasad i dostępu sieciowego i klikamy Dalej.

W tym oknie możemy zapoznać się z informacjami dotyczącymi instalowanej roli, a następnie klikamy Dalej.

W kolejnym oknie zaznaczamy Usługi routingu i dostępu zdalnego, po czym wybieramy Dalej.

Wyświetla się podsumowanie, w którym jeśli wszystko się zgadza naciskamy Zainstaluj.

Po zainstalowaniu rola jest wyłączona. Należy ją skonfigurować rozwijając pozycję Usługi zasad i dostępu sieciowego, a następnie kilkając prawym przyciskiem myszy na Konfiguruj i włącz routing i dostęp zdalny.

Po wyświetleniu powitalnego okna klikamy przycisk Dalej.

Wybieramy Translator adresów sieciowych, po czym przechodzimy Dalej.

Wybieramy interfejs, który umożliwi połączenie się z internetem. W naszym przypadku musi być to interfejs WAN.

Wyświetla się podsumowanie, w którym jeśli wszystko się zgadza naciskamy Zakończ.