Role systemu Windows Server 2008 R2: serwer IIS.

article-thumbnail

Serwer IIS jest rolą systemu Window Server 2008 R2 pozwalającą na tworzenie lokalnych stron HTTP i FTP. Ten arktykuł ma za zadanie pokazać, w jaki sposób można je utworzyć.

Role systemu Windows Server 2008 R2
SERWER IIS

Wstęp

Serwer IIS jest rolą systemu Window Server 2008 R2 pozwalającą na tworzenie lokalnych stron HTTP i FTP. Ten artykuł ma za zadanie pokazać, w jaki sposób można je utworzyć.

 

Pierwszym krokiem jest otwarcie Menedżera serwera. Po jego uruchomieniu klikamy Role, znajdujące się po lewej stronie okna, a następnie wybieramy Dodaj role.

Z listy ról zaznaczamy Serwer sieci Web (IIS) i klikamy Dalej.

W tym oknie możemy zapoznać się z informacjami dotyczącymi serwera IIS, a następnie klikamy Dalej.

Domyślnie serwer FTP nie jest instalowany. Aby dodać go do usług ról, które mają być zainstalowane wyszukujemy na liście Serwer FTP i go zaznaczamy. Aby kontynuować klikamy Dalej.

Wyświetla się podsumowanie, w którym jeśli wszystko się zgadza naciskamy Zainstaluj.

Po zakończeniu instalacji powinniśmy otrzymać powiadomienie „Instalacja powiodła się”. Klikamy Zamknij, aby móc zacząć korzystać z serwera IIS.

W celu utworzenia nowej witryny HTTP naciskamy prawym przyciskiem myszy na nasz serwer w panelu Połączenia i klikamy pozycję Dodaj witrynę sieci Web… w wyświetlonym menu.

W wywołanym oknie ustalamy nazwę naszej witryny, jej ścieżkę fizyczną (folder, w którym znajdują się pliki strony) oraz adres IP, port i nazwę hosta(adres strony w sieci) na których ma zostać zahostowana nasza strona.

Aby dodać witrynę FTP naciskamy prawym przyciskiem myszy na nasz serwer w panelu Połączenia i klikamy pozycję Dodaj witrynę sieci FTP w wyświetlonym menu.

W wywołanym oknie nadajemy nazwę naszej witrynie i określamy jej ścieżkę fizyczną (folder, w którym znajdują się pliki mające zostać umieszczone w witrynie).

Określamy adres i port, na którym ma być zamieszczona nasza witryna oraz opcjonalnie możemy włączyć zabezpieczenie witryny protokołem SSL.

W ostatnim już oknie wybieramy typ uwierzytelnienia oraz użytkowników i ich uprawnienia do plików w witrynie.