Role systemu Windows Server 2008 R2: serwer DHCP.

article-thumbnail

Zadaniem serwera DHCP jest automatyczne przydzielanie komputerom klienckim adresów IP. Poniżej krok po kroku przedstawiono poradnik, który ma za zadanie zapoznać z tworzeniem serwera DHCP.

Role systemu Windows Server 2008 R2
SERWER DHCP

Wstęp

Zadaniem serwera DHCP jest automatyczne przydzielanie komputerom klienckim adresów IP. Poniżej krok po kroku przedstawiono poradnik, który ma za zadanie zapoznać z tworzeniem serwera DHCP.

Pierwszym krokiem jest otwarcie Menedżera serwera. Po jego uruchomieniu klikamy Role, znajdujące się po lewej stronie okna, a następnie wybieramy Dodaj role.

Z listy ról zaznaczamy Serwer DHCP i klikamy Dalej.

W tym oknie możemy zapoznać się z informacjami dotyczącymi serwera DHCP, a następnie klikamy Dalej.

W tym oknie wybieramy połączenie sieciowe, którego ma używać serwer DHCP. Należy wybrać swoje połączenie sieciowe LAN. Następnie przechodzimy Dalej.

Wpisujemy nazwę dla domeny używanej przez serwer DHCP oraz wpisujemy Adres preferowanego serwera DNS IPv4.

Pozostawiamy serwer WINS jako wyłączony, ponieważ nie jest nam potrzebny i kontynuujemy Dalej.

Klikamy Dodaj… aby ustawić przedział zakresów IP dla urządzeń klienckich.

Uzupełniamy pola zakresu według własnych potrzeb i zapisujemy przyciskiem OK.

Wyłączamy tryb bezstanowy protokołu DHCPv6, gdyż nie jest on nam potrzebny. Klikamy Dalej.

Wyświetla się podsumowanie, w którym jeśli wszystko się zgadza naciskamy Zainstaluj.

Po zakończeniu instalacji powinniśmy otrzymać powiadomienie „Instalacja powiodła się”. Nasz serwer DHCP już działa, więc kończymy pracę Kreatora dodawanie ról przyciskiem Zamknij.