Przystawki systemu Windows: usługi.

article-thumbnail

Przystawka services.msc umożliwia zarządzanie usługami systemowymi, takimi jak usługa zapory systemu Windows czy zasilania. W głównym oknie Usług mamy widok na wszystkie usługi systemowe wraz z opisami.                                                                                                                                                                                                                       

Przystawki systemu Windows
USŁUGI

SPIS TREŚCI
Wstęp
Główne okno przystawki
Okno Właściwości usługi
Żródła

Wstęp

Przystawka services.msc umożliwia zarządzanie usługami systemowymi, takimi jak usługa zapory systemu Windows czy zasilania.

Główne okno przystawki

W głównym oknie Usług mamy widok na wszystkie usługi systemowe wraz z opisami, ich stanem (uruchomiona, zatrzymana, wstrzymana, wyłączona) oraz typem uruchamiania (ręcznym lub automatycznym).

Gdy klikniemy usługę prawym przyciskiem myszy, ukaże się menu pozwalające na:
– uruchomienie usługi
– zatrzymanie usługi
– wstrzymanie usługi
– wznowienie usługi (w przypadku wstrzymania)
– ponowne uruchomienie usługi
– odświeżenie listy usług
– otworzenie zakładki Właściwości pozwalającej na zaawansowaną konfigurację
– wyświetlenie okna pomocy systemu Windows

Okno Właściwości usługi

W oknie Właściwości mamy dostęp do szczegółowych informacji na temat wybranej usługi. W zakładce Ogólne mamy wgląd na:
– nazwę usługi
– opis usługi
– ścieżkę na dysku do pliku wykonywalnego (.exe)
– typ uruchamiania (automatyczny, ręczny, wyłączony)
– stan usługi (możemy ją włączyć, zatrzymać, wstrzymać lub wznowić)
– określić parametry uruchamiania

W zakładce Logowanie możemy ustawić logowanie jako lokalne konto systemowe lub inne, wybrane przez nas konto.

W zakładce Odzyskiwanie możemy skonfigurować w jaki sposób ma zareagować komputer, gdy wystąpi błąd usługi. Mamy możliwość ustawienia zachowania komputera po pierwszym błędzie, drugim błędzie oraz każdym kolejny błędzie wybierając spośród rozwijanej listy jedną z czterech pozycji:
– nie podejmuj żadnej akcji
– uruchom usługę ponownie
– uruchom program
– uruchom komputer ponownie

 Istnieją również opcje pozwalające na ustawienie ilości dni, po których nastąpi reset liczby błędów oraz ilość minut, po których usługa zostanie ponownie uruchomiona. Dodatkowo można włączyć akcje dla zatrzymań z błędami.

Zakładka Zależności pokazuje powiązania usługi z innymi usługami i składnikami systemowymi oraz składniki systemowe zależne od tej usługi.