Przystawki systemu Windows: monitor wydajności.

article-thumbnail

Monitor wydajności systemu Windows pozwala monitorować wydajność aplikacji i sprzętu w czasie rzeczywistym, konfigurować, które dane mają być zbierane w dziennikach, definiować progi alertów i automatycznych akcji, generować raporty oraz wyświetlać na różne sposoby poprzednie dane o wydajności.                                                                                                             

Przystawki systemu Windows
MONITOR WYDAJNOŚCI

SPIS TREŚCI
Wstęp
Główne okno przystawki
Narzędzia monitorowania
Zestawy modułów zbierających dane
Raporty

Wstęp

Monitor wydajności systemu Windows pozwala monitorować wydajność aplikacji i sprzętu w czasie rzeczywistym, konfigurować, które dane mają być zbierane w dziennikach, definiować progi alertów i automatycznych akcji, generować raporty oraz wyświetlać na różne sposoby poprzednie dane o wydajności. Przystawkę perfmon.msc można używać do analizowania wpływu uruchamianych programów na wydajność komputera, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i przez zbieranie danych dziennika w celu późniejszej analizy.

Główne okno przystawki

Pierwsze okno, które ujrzymy po uruchomieniu przystawki perfmon.msc ukazuje nam krótkie omówienie Monitora wydajności, podsumowanie systemu oraz zakładkę Dowiedz się więcej, której linki przekierują nas do pomocy systemu Windows.

W spisie Wydajność po lewej stronie okna znajdują się trzy zakładki, które zostaną omówione w poniższych podpunktach. Są to:
– Narzędzia monitorowania (monitor wydajności)
– Zestawy modułów zbierających dane (dzielące się systemowe i zdefiniowane przez użytkownika oraz na sesje śledzenia zdarzeń i sesje śledzenia zdarzeń uruchamiania)
– Raporty (dzielące się systemowe i zdefiniowane przez użytkownika)

Narzędzia monitorowania

Po otworzeniu folderu Narzędzia monitorowania ukaże się nam monitor wydajności komputera w czasie rzeczywistym. Aby dodać liczniki monitorujące wydajność możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pole monitora wydajności lub wybrać zielony znak “+” w górnym panelu.

W oknie dodawania liczników możemy wybrać z listy interesujący nas licznik, następnie dodać go przyciskiem Dodaj>>, a następnie OK.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres otrzymujemy szereg opcji:
– dodaj liczniki
– zapisz ustawienia jako…
– zapisz obraz jako…
– wyczyść (obecny wykres)
– pokazać/ukryć/skalować/usunąć liczniki
– otworzyć menu Właściwości

Zestawy modułów zbierających dane

W folderze Zestawy modułów zbierających dane możemy znaleźć cztery podfoldery:
–  Zdefiniowany przez użytkownika (domyślnie pusty),
–  System (Diagnostyka systemu i Wydajność systemu),
–  Sesje śledzenia zdarzeń,
–  Sesje śledzenia zdarzeń uruchamiania.

W każdym z czterech podfolderów można utworzyć nowe moduły klikając prawym przyciskiem myszy na folder i wybierając “Nowy”. Nowe moduły można tworzyć według szablonu lub ręcznie.

Raporty

W folderze Raporty możemy wyświetlić raporty wygenerowane przez moduły zbierające dane. Można wyróżnić tu dwa podfoldery:
– Zdefiniowany przez użytkownika (domyślnie pusty)
– System (System Diagnostics i System Performance – poniżej na zrzutach)

.