Przystawki systemu Windows: edytor lokalnych zasad grupy

article-thumbnail

Wstęp

Przystawka gpedit.msc daje administratorowi komputera dostęp do zarządzania wszystkimi ustawieniami systemu operacyjnego. W tej przystawce możemy między innymi zablokować użytkownikowi możliwość zmiany tapety pulpitu czy dostępu do panelu sterowania.

  1. Główne okno przystawki
  2. Edytowanie lokalnego obiektu zasad grupy

Główne okno przystawki

okno-przystawki-gpedit.msc

Przystawka gpedit.msc umożliwia nam eksport listy obecnie wyświetlanych kluczy do pliku .txt oraz właściwości pliku ustawień przystawień, czy wyłączenie nieużywanych części przystawki.

W głównym oknie przystawki gpedit.msc widzimy, że lista Zasady Komputer lokalny jest podzielona na dwie części:

  • Konfiguracja komputera czyli ustawienia klucza HKEY_LOCAL_MACHINE
  • Konfiguracja użytkownika czyli ustawienia klucza HKEY_CURRENT_USER

Dodatkowo, zarówno Konfiguracja komputera jak i Konfiguracja użytkownika dzieli się na trzy foldery:

  • Ustawienia oprogramowania
  • Ustawienia systemu Windows
  • Szablony administracyjne.

Edytowanie lokalnego obiektu zasad grupy

edytowanie-obiektu-zasad

Aby edytować konfigurację danej zasady, na początku musimy znaleźć ją w drzewie folderów, a następnie kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć okno właściwości, w którym możemy zmodyfikować ustawienia zasady za pomocą opcji:

  • Nie skonfigurowano: Rejestr nie jest modyfikowany
  • Włączone: Rejestr odzwierciedla, że dane ustawienie jest wybrane
  • Wyłączone: Rejestr odzwierciedla, że dane ustawienie nie jest wybrane