Polecenia Linux: wyświetlanie zawartości katalogu.

article-thumbnail

Wyświetlić zawartość katalogu możemy za pomocą ls które jest skrótem od wyrazu list. Wyświetla on informacje dotyczące danego katalogu, a wpisany bez parametrów wyświetla pliki znajdujące się w katalogu, w którym obecnie znajduje się terminal.                                                                                                                                                        

Polecenia Linux :
WYŚWIETLANIE ZAWARTOŚCI KATALOGU

SPIS TREŚCI
Wstęp.
Parametry polecenia. 
Praktyczne wykorzystanie polecenia.

Wstęp

Wyświetlić zawartość katalogu możemy za pomocą ls które jest skrótem od wyrazu list. Wyświetla on informacje dotyczące danego katalogu, a wpisany bez parametrów wyświetla pliki znajdujące się w katalogu, w którym obecnie znajduje się terminal.

Będziemy pracować na systemie OpenSuse za pomocą jego terminala, używając katalogu domyślnego /home/user.  Aby wyświetlić system pomocy polecenia ls możemy użyć poleceń takich jak ls –help oraz ­man ls.

Aby użyć polecenia ls należy wpisać je, podając następnie katalog który chcemy wyświetlić. Katalogi możemy wyświetlić za pomocą adresu względnego (czyli zależnego od aktualnego ustawienia katalogu, na którym operuje terminal), wpisując nazwę folderu i dopisując do adresu kolejne ukośniki, bądź adresu bezwzględnego, w którym zaczynamy od ukośnika, czyli katalogu głównego.

Polecenia ls /home/user/Pulpit oraz ls Pulpit w naszym przypadku będą skutkowały wyświetleniem tego samego katalogu (gdyż znajdujemy się obecnie w katalogu za pośrednictwem terminala /home/user). Możemy także odnosić się do wcześniejszych katalogów za pomocą adresowania względnego, w tym przypadku używając ciągu znaków ../ które oznaczają poprzedni katalog względem aktualnej pozycji. Tak więc ls /home oraz ls ../ będą miały ten sam skutek.

Parametry polecenia

Polecenie ls posiada wiele parametrów, które pozwalają zdefiniować sposób, jaki terminal wyświetli zawartość katalogu. Najbardziej przydatnymi w mojej ocenie parametrami są te, które wypisałem poniżej, jednak każdy dostępny parametr polecenia możesz znaleźć sam za pomocą poleceń ls –help oraz man ls.

ls -l

wypisuje katalogi i pliki w liście z dodatkowymi informacjami, takimi jak wielkość, właścicieli, czy prawa dostępu.

ls -a

wyświetla wszystkie katalogi i pliki.

ls -l –author

wyświetla katalogi i pliki w liście, dodając jeszcze informację o autorze.

ls -l –block-size=[JEDNOSTKA]

wyświetla katalogi i pliki w liście, podając ich wagę w zdefiniowanej jednostce

Praktyczne wykorzystanie polecenia

Polecenie ls możemy wykorzystywać, aby szybko sprawdzić konkretne pliki i katalogi, ich prawa dostępu, wagę, właścicieli, grupy czy daty powstania. Możemy bez używania GUI szybko wyświetlić zawartość danego katalogu, wpisując z palca adres i pomijając żmudny proces poszukiwania danego katalogu.

Poniżej daję listę pytań wraz z odpowiedziami (należy zaznaczyć pole poniżej tekstu pytania by zobaczyć odpowiedź).

Ćwiczenia:

  1. Za pomocą jakiego polecenia wyświetlisz katalog wylistowany, z podaną wielkością plików w postaci KB?

      ls -l –block-size=K.

  1. Za pomocą jakiego polecenia wyświetlisz katalog /usr wylistowany, pokazujący wszystkie pliki?

      ls /usr -l -a  (kolejność parametrów dowolna).

  1. Jaki skutek będzie miało polecenie ../../ jeśli obecnie terminal znajduje się w katalogu /home/user?

      Wyświetli katalog /.