Podzespoły komputerowe: procesor.

article-thumbnail

Procesor to sekwencyjne urządzenie cyfrowe, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji, wybranych ze zbioru operacji podstawowych, określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.                                                                                    

Podzespoły komputerowe
PROCESOR

Procesor to sekwencyjne urządzenie cyfrowe, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji, wybranych ze zbioru operacji podstawowych, określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora. Procesory (zwane mikroprocesorami) wykonywane są zwykle jako układy scalone zamknięte w hermetycznej obudowie, zwykle posiadającej złocone wyprowadzenia. Ich sercem jest monokryształ krzemu, na który naniesiono techniką fotolitografii szereg warstw półprzewodnikowych, tworzących, w zależności od zastosowania, sieć od kilku tysięcy do kilku miliardów tranzystorów. Połączenia wykonane są z metalu (aluminium, miedź).

Więcej informacji na stronach:
http://ark.intel.com/pl/
http://www.amd.com/en-us/products

Przykładowy procesor firmy AMD: Ryzen 7 1700X

Przykładowy procesor firmy Intel: Core i7-7700K

Budowa procesora

W strukturze procesora można wyróżnić:
– zespół rejestrów do przechowywania danych i wyników.
– jednostkę arytmetyczną (arytmometr) do wykonywania obliczeń na danych
– układ sterujący przebiegiem wykonywania programu
– inne układy, w które producent wyposaża procesor w celu usprawnienia jego pracy

Rozkazy procesora

Procesor identyfikuje instrukcje za pomocą binarnego kodu maszynowego, lecz dany kod nie musi oznaczać wykonywania tych samych operacji przez procesor do tego samego lub innego zadania. Do typowych rozkazów, które są wykonywane przez procesor można zaliczyć:
– kopiowanie danych (z pamięci do rejestru, z rejestru do pamięci, z pamięci do pamięci),
– działania arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, porównywanie dwóch liczb, dodawanie i odejmowanie jedności, zmiana znaku liczby),
– działania na bitach (iloczyn logiczny – AND, suma logiczna – OR, suma modulo 2 – XOR, negacja – NOT, przesunięcie lub rotacja bitów w lewo lub w prawo),
– skoki (bezwarunkowe, warunkowe).