Podstawowe pojęcia dotyczące witryn internetowych.

article-thumbnail

Adresowanie

Adresowanie – jest to inaczej odniesienie do danego katalogu w systemie plików. Przykładem adresu jest C:/ oraz /opt/. Na poniższym przykładzie również możemy zobaczyć przykład struktury plików, w przykładzie odczytujemy stronę Wikipedia, która znajduje się w folderze wiki serwera pl.wikipedia.org. Adresowanie możemy podzielić na bezwzględne i względne.

Adresowanie bezwzględne, czyli bezpośrednio odnoszące się do całkowitej struktury danego systemu pliku, zaczynając od katalogu głównego. W wypadku systemu Windows, domyślne umiejscowienie folderu systemowego to C:\Windows.

Adresowanie względne, czyli odnoszące się do katalogu, w którym znajduje się dany plik. Na przykład add/style.css odnosi się do folderu add będącym w katalogu z plikiem, w którym występuje adres. Możemy używać tego adresu, cofając się za pomocą ciągu znaków ../

Role dewelopera

Front-End – dział związany z zewnętrznym wyglądem strony oraz jej prezentacją. Odnosi się głównie do tego, w jaki sposób strona jest przedstawiona i zwykle osoby, które są odpowiedzialne za front-end korzystają z HTML, CSS3, JavaScript oraz frameworków do nich.

Back-End – dział związany z wewnętrznym działaniem strony. Zajmuje się logiką połączeń pomiędzy witryną a bazą danych, zabezpieczeniami przesyłu danych czy wykonaniem pewnych działań, takich jak zmiana danych w bazie danych. Osoby odpowiedzialne za back-end często korzystają z m.in PHP, frameworka Ruby on Rails, oraz innego języka umożliwiającego komunikację oprogramowania serwera z innymi programami. Powinni znać również MySQL i frameworki, jak na przykład NodeJS.

Full-Stack – to potoczne określenie połączenia wszystkich działów tworzenia aplikacji, od zagadnienia dotyczące back-end i front-end przez tworzenie modelu biznesowego, dokumentacji, a kończąc na zdolnościach miękkich.

Narzędzia

API – Application Programming Interface (co po Polsku oznacza interfejs programistyczny aplikacji), jest to zestaw reguł i opisów dotyczących sposobów komunikowania się programów komputerowych ze sobą.

Biblioteka programistyczna – plik dostarczający podprogramy, dane oraz typy danych, które mogą zostać wykonane z poziomu kodu źródłowego programu.

Biblioteka definicji arkuszy stylów Bootstrap – http://getbootstrap.com/

Framework – szkielet używany do budowy aplikacji bądź witryny internetowej. Dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia. Sam w sobie nie jest biblioteką.

CMS – Content Management System (po Polsku oznacza: System zarządzania treścią) to oprogramowanie pozwalające zarządzać daną treścią, w tym treścią strony internetowej, za pośrednictwem serwisu redakcyjnego, nie wymagającego znajomości podstaw języka HTML oraz CSS. Obecnie dość popularnymi CMS’ami (choć wypieranymi przez nowsze rozwiązania) są m.in WordPress, Joomla oraz Drupal czy Opencart.

Przykładowy system zarządzania treścią WordPress – https://wordpress.org/

Edytor WYSIWYG – What You See Is What You Get (po Polsku oznacza to: Co widzisz to otrzymujesz) to edytor, który pozwala zaprojektować witrynę internetową za pośrednictwem interfejsu graficznego, który pozwala wstawić elementy języka HTML od razu jako graficzną reprezentację i automatycznie dla nich generuje kod HTML i CSS. Przykładem takiego edytora może być Adobe Dreamweaver.

Edytor WYSIWYG stron internetowych firmy Adobe – www.adobe.com/pl/products/dreamweaver


Autor tekstu: Jacek Woźniak