The Blog

By / Egzamin E.14Egzamin EE.09Obróbka grafiki rastrowej

Obróbka grafiki rastrowej: modele barw w praktyce.

W programie GIMP mamy możliwość użycia kilku narzędzi do określania koloru grafiki oraz jego zmiany. Większość z nich jest umieszczona w menu Kolory.

Większa część narzędzi korzysta z modelu RGB (czasami z dodatkiem modelu CMY) z połączonymi elementami z innych modeli do konfiguracji ustawień. Są to między innymi: Barwa i nasycenie, Balans kolorów, Analiza sześcienna koloru, Modyfikacja poziomów kolorów, Modyfikacja krzywych kolorów.

Barwa i nasycenie:

Balans kolorów:

Analiza sześcienna koloru:

Modyfikacja poziomów kolorów:

Modyfikacja krzywych kolorów:

Cześć narzędzi używa samych modeli barw HSL i/lub HSV. Są to narzędzia między innymi takie jak Barwienie czy Rozciąganie HSV oraz Desaturacja.

Barwienie:

Rozciąganie HSV:

Desaturacja:

Część narzędzi umożliwia szybkie i proste ograniczenie ilości kolorów do kilku, między innymi są to narzędzie takie jak Progowanie oraz Redukcja kolorów.

Progowanie:

Redukcja kolorów:

Aby odwrócić kolory możemy użyć narzędzia Inwersja.

Inwersja:


Autor tekstu: Jacek Woźniak

kompendiumEE09

Jestem projektem wykonanym przez czwórkę znajomych mających podobne zainteresowania. Możesz znaleźć wszystkie materiały z zakresu E14 na stronie: http://danda.e-kei.pl/jacek/kompendiumEE_IX/