Systemy operacyjne: konta użytkowników i grupy w CLI (OPEN SUSE).

article-thumbnail

Aby rozpocząć pracę z kontami użytkownika, warto zalogować się na konto posiadające uprawnienia administratorskie, w tym przypadku konto root za pomocą polecenia su root. Po wpisaniu polecenia wpisujemy hasło.                                                                                                                                     

Systemy operacyjne
KONTA UŻYTKOWNIKÓW I GRUPY W CLI (OPEN SUSE)


SPIS TREŚCI

Wstęp.
Tworzenie konta użytkownika.
Logowanie się do konta użytkownika.
Usuwanie konta użytkownika.
Tworzenie i usuwanie grupy.

Wstęp

Oparte na systemie OpenSuse dostępnym na: https://pl.opensuse.org/ 

Aby rozpocząć pracę z kontami użytkownika, warto zalogować się na konto posiadające uprawnienia administratorskie, w tym przypadku konto root za pomocą polecenia su root. Po wpisaniu polecenia wpisujemy hasło.

Tworzenie konta użytkownika

Do tworzenia kont użytkowników korzystamy z polecenia useradd. Na początku powinniśmy się zapoznać z jego składnią, za pomocą polecenia takiego jak man useradd, bądź wpisując samo polecenie bez żadnych parametrów.

Żeby stworzyć konto użytkownika, należy użyć polecenia useradd z dodatkowymi parametrami. Do utworzenia konta użytkownika wystarczy parametr nazwy konta, w moim przypadku będzie to Useradd Anna.

Logowanie się do konta użytkownika

Aby zalogować się do konta użytkownika należy postąpić podobnie, jak w przypadku logowania się do konta root. Użyjemy polecenia su Anna. Po udanym logowaniu powinien się wyświetlić aktualny użytkownik, w tym wypadku jest to Anna@linux-0je4 :/home/user/. W każdym innym dowolnym wypadku terminal będzie wyświetlał ciąg zbudowany z poniższych członów:

konto@nazwakomputera:/katalog/

Nazwę komputera w wypadku systemu OpenSuse można zmienić w programie YaST2, w oknie ustawienia sieciowe w zakładce Nazwa hosta/DNS.

Usuwanie konta użytkownika

W celu usunięcia konta użytkownika należy użyć polecenia userdel. Tak samo jak w przypadku useradd, po wpisaniu polecenia bez parametrów wyskakuje nam ekran pomocy. Również polecenie man userdel działa.

Aby usunąć konto użytkownika, należy wpisać polecenie z parametrem nazwy konta, w moim przypadku będzie to Userdel Anna. Podczas usuwania można skorzystać z parametrów -f (wymusza usunięcie profilu) oraz -r (usuwa katalog domowy użytkownika).

W celu potwierdzenia usunięcia konta użytkownika możemy albo spróbować się zalogować się na konto użytkownika, które zostało usunięte, albo sprawdzić zawartość katalogu home za pomocą polecenia ls /home.

Tworzenie i usuwanie grupy

W celu utworzenia grupy należy użyć polecenia groupadd. Polecenie bez parametrów wyskakuje nam ekran pomocy. Również polecenie man useradd działa.

Żeby dodać grupę wpisujemy polecenie z parametrem -g 2000 odpowiadającym za numer grupy oraz nazwą Pracownicy czyli groupadd -g 2000 Pracownicy. Efektem tego będzie grupa Pracownicy z numerem grupy 2000.

Aby usunąć grupę używamy polecenia groupdel. Również możemy sprawdzić jego składnie wpisując samą treść polecenia lub używając man groupdel.