JavaScript – wprowadzenie.

article-thumbnail

Według najnowszego raportu StackOverflow Survey, w 2022r najpopularniejszym językiem programowania był właśnie JavaScript. I nie ma się co ku temu dziwić. W końcu na tym języku działają obecnie niemal wszystkie strony internetowe.

Do czego służy JavaScript

Powstały w 1995 roku JS miał początkowo za zadanie jedynie zapewnić interaktywność stron internetowych. Jednak wraz z rozwojem możliwe stało się nie tylko projektowanie zaawansowanych animacji czy obsługa API ale także tworzenie aplikacji serwerowych (tzw. Backend) czy nawet wieloplatformowych aplikacji GUI.

Najważniejsze cechy

Jest językiem skryptowym co oznacza że nie wymaga kompilacji. Do jego uruchomienia potrzebny jest jednak interpreter, który domyślnie wbudowany jest w każdą przeglądarkę.

Jest językiem synchronicznym więc każda instrukcja wykonuje się linia po linii. Działa asynchroniczne możliwe są jedynie dzięki interpreterom(nie są wbudowane w język sam w sobie)

Jest typowany słabo i dynamicznie co oznacza że zmienne mogą przyjmować wartości różnych typów np. zmienna x może być najpierw liczbą całkowitą, następnie ciągiem znaków a na końcu typem logicznym.

Podstawowe polecenia

W związku z tym, że w następnych wpisach będę umieszczał fragmenty kodu, chciałbym tutaj objaśnić kilka najważniejszych słów/funkcji. Podwójny znak ukośnika // będzie oznaczał komentarz, czyli informację dla czytelnika. Wszystko umieszczone po tym znaku nie jest częścią programu, a jedynie wyjaśnieniem. document.write() to metoda wyświetlania wartości, będę jej używał równolegle z alert(), w celu wyświetlania wyników wykonania programu.