The Blog

By / Egzamin E.14Egzamin EE.09HTML

HTML: tworzenie struktury strony.

Elementy blokowe i liniowe

Elementy języka HTML możemy podzielić między innymi na elementy blokowe, zajmujące powierzchnię całej linii (całą szerokość), oraz na elementy liniowe, które zajmują tylko taką szerokość, jaka jest im potrzebna.


Elementami blokowymi są między innymi: nagłówki, akapity, divy (sekcje blokowe), tabele, formularze, pola oryginalnego formatowania (<pre>), oraz elementy semantyczne.

Przykładowe elementy blokowe:

	<div></div>
	<h1></h1>
	<p></p>
	<table><table>
	<form></form>
	<pre></pre>
	<ul></ul>
	<li></li>

Elementami liniowymi są między innymi: spany (sekcje liniowe), znaczniki określające formatowanie tekstu, przyciski, pola formularza, etykiety.

Przykładowe elementy liniowe:

	<span></span>
	<i></i>
	<b></b>
	<del></del>
	<strong></strong>
	<button name="button" id="foo">
	<input type="text" id="in">
	<label for="in"></label>

Różnica pomiędzy elementem blokowym a liniowym.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
(...)
</head>
<body>
<p>Hello</p><p>World!</p>
<span>Hello</span><span>World!</span>
</body>
</html>

Tworzenie strony za pomocą znaczników semantycznych

Język HTML w wersji 5 umożliwia tworzenie struktury strony za pomocą elementów semantycznych, czyli takich, których sama nazwa już określa przeznaczenie, w przeciwieństwie do znaczników niesemantycznych, których sama nazwa nie określa przeznaczenia (na przykład div).

Użycie elementów semantycznych pozwala na zaoszczędzenie ilości definicji dodatkowych klas i id, które miały spełniać to samo zadanie, co obecne elementy semantyczne. Poza tym, rozwiązuje to problem, w którym wyszukiwarki niewłaściwie identyfikowały zawartość danej strony.

Podstawową stronę za pośrednictwem elementów semantycznych, możemy stworzyć używając znaczników <header> (co nie jest tożsame z <head>!) – oznaczającym górną część witryny, <footer></span – oznaczającym stopkę strony, <aside> – oznaczającym zawartość z boku strony, <nav> – oznaczającym sekcję nawigacyjną, <section> – oznaczającym sekcje witryny oraz znacznik <article> – oznaczający konkretny artykuł.

Przykładowa struktura strony – CSS, wersja deweloperska:

body {font-family: verdana;} nav, header, footer, aside, section, article, main{ border: 1px solid; margin: 5px; padding: 5px;} nav > ul > li{display: inline-block; width: calc(20% - 6px); list-style-type: none; text-align: center; padding: 15px 0; border-left: 1px black solid; height: 100%; } nav > ul{margin:0; padding: 0; } nav > ul > li:first-of-type{border:0;} nav {padding: 0; margin: 0 0 15px 0;} aside{ width: 20%; float:left;} main{ width: calc(80% - 45px); float:left; height: 100%;} .clear{clear: both;} .container{width: 90%; margin: 0 auto;} .wrapper{ height: 90vh; } aside{position: relative; height: 100%;} article{margin: 15px;} section{height: 80%; overflow-y: scroll; overflow-x: hidden;}

Przykładowa struktura strony – HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Struktura strony za pomocą znaków semantycznych</title>
  <style media="screen">
  (...tu wklej definicje CSS...)
  </style>
  <body>
   <nav>
    <ul>
     <li>Opcja</li>
     (...)
    </ul>
   </nav>
   <div class="container">
    <header>
     <h1>HEADER: Typical test site</h1>
    </header>
    <div class="wrapper">
     <aside>
      <h2>ASIDE</h2>
      <ul>
       <li>links</li>
       (...)
      </ul>
     </aside>
     <main>
      <h2>MAIN</h2>
      <section>
       <h2>SECTION</h2>
       <article>
        <h3>ARTICLE: Lorem ipsum</h3>
        <p>(...)</p>
        <p><a href="article.html">read more...</a></p>
       </article>
       <article>
        <h3>ARTICLE: Lorem ipsum</h3>
        <p>(...)</p>
        <p><a href="article.html">read more...</a></p>
       </article>
      </section>
     </main>
    </div>
    <footer class="clear">
     <h3>Typical test site</h3>
    </footer>
   </div>
 </body>

Autor tekstu: Jacek Woźniak

kompendiumEE09

Jestem projektem wykonanym przez czwórkę znajomych mających podobne zainteresowania. Możesz znaleźć wszystkie materiały z zakresu E14 na stronie: http://danda.e-kei.pl/jacek/kompendiumEE_IX/