HTML: tabele

article-thumbnail

Tabele

Tabele służą do reprezentacji danych w kolumnach i wierszach. Są tworzone za pomocą znacznika <table>, wiersze są definiowane za pośrednictwem <tr> zaś komórki kolumn definiujemy za użyciem znacznika <td>. Nagłówki kolumn definiujemy przy użyciu tagu <th>.

Przykładowa tabelka
<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <style> 
   table{ border-collapse: collapse; } 
   td, table, th, tr{ border: 1px black solid; } 
   td, th { padding:2px; text-align: center; } 
  </style> 
 </head> 
 <body> 
  <table> 
   <tr> 
    <th>Zawartość nagłówka</th> 
    (...) 
   </tr> 
   <tr> 
    <td>Zawartość komórki</td> 
    (...) 
   </tr> 
   <tr> 
    (...) 
   </tr> 
  </table> 
 </body> 
</html>

Możemy scalić poszczególne komórki ze sobą, będące w innej kolumnie za pomocą atrybutu colspan oraz w innym wierszu, za pomocą atrybutu rowspan.

Scalanie komórek za pomocą atrybutów rowspan i colspan:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head>
  <style> 
   table{ border-collapse: collapse; } 
   td, table, tr{ border: 2px black solid; } 
   td{ padding:5px; text-align: center; } 
   td[rowspan="2"], td[colspan="2"]{ background-color: #555555; color: white; } 
  </style> 
 </head> 
 <body> 
  <table> 
   <tr> 
    <td rowspan="2">rowspan="2"</td> 
    <td>Zawartość komórki</td>
    <td>Zawartość komórki</td>
    <td>Zawartość komórki</td> 
   </tr>
   <tr>
    <td>Zawartość komórki</td>
    <td colspan="2">colspan="2"</td>
   </tr> 
  </table>
 </body>
</html>