Użytkowanie bazy danych: Systemy zarządzania

article-thumbnail

Definicja

Systemy zarządzania bazami danych (ang. Database Management Systems) służą do obsługi baz danych, pozwalając na manipulowanie zgromadzonymi danymi i aktualizowanie tych danych. SZBD może udostępniać bazę lokalnie (baza jednostanowiskowa, np. Microsoft Access) lub stanowić serwer baz danych, który udostępnia dane inne komputerom w sieci (baza typu klient-serwer, np. PostgreSQL, MS SQL lub MySQL).

Do najważniejszych cech SZBD należy:
– mechanizm pozwalający na zarządzanie danymi w bazach
– zapewnienie integralności danych
– umożliwienie pracy z danymi za pomocą języka zapytań
– pozwolenia na autoryzację dostępu do danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Dwa elementy, które składają się na strukturę systemów zarządzania bazą danych to serwer, na którym są przechowywane, pobierane i aktualizowane dane oraz oprogramowanie pośredniczące mające za zadanie umożliwić komunikację użytkownika z serwerem i pozwalać m.in. na tworzenie raportów i formularzy.

Popularne serwery bazodanowe

MySQL – SZBD typu open source charakteryzujący się małymi wymaganiami sprzętowymi oraz wysoką wydajnością i stabilnością pracy. Może działać na znacznej większości dostępnych platform, dzięki szybkiej pracy nadaje się do obsługi często odwiedzanych stron WWW, jednakże ze względu na darmowe użytkowanie na licencji GPL nie jest możliwy handel produktami powiązanymi z serwerem MySQL
Strona producenta.

Microsoft SQL Server – cechujący się wysokim poziomem bezpieczeństwa danych serwer bazodanowy, dostępny wyłącznie dla systemu Windows. Pozwala na szyfrowanie danych, stosowanie dwóch trybów autoryzacji (Windows i SQL Server) oraz zarządzanie przy pomocy nadanych ról. Jest oprogramowaniem odpłatnym, lecz posiada również wersję Express, która stanowi darmowy pakiet do użytku w celach naukowych i komercyjnych.
Strona producenta.

Oracle Database – stworzony przez firmę Oracle, może przechowywać bazy danych w chmurze, posiada wbudowany wewnętrzny język PL/SQL będący proceduralnym rozszerzeniem języka SQL (m.in. pozwala na definiowanie zmiennych, tworzenie pętli oraz instrukcji warunkowych).
Strona producenta.

PostgreSQL – nieodpłatny serwer relacyjnych baz danych, dostępnych na wszystkich popularnych systemach operacyjnych. Pozwala użytkownikowi na używanie różnych języków przy pisaniu procedur przechowywanych (m.in. Java, Perl, Python, C/C++).
Strona producenta.

Autor tekstu: Filip Kmiecik