Skrypty Bash – Wprowadzenie

article-thumbnail

Wstęp – Tworzymy pierwszy skrypt

Aby rozpocząć tworzenie skryptu powłoki Bash, musimy zacząć od stworzenia pliku tekstowego. Następnie musimy nadać naszemu plikowi z przyszłym skryptem odpowiedni atrybut – wykonanie. W systemie Ubuntu można to zrobić za pomocą polecenia chmod +x <nazwa pliki>. Teraz, za pomocą dowolnego edytora tekstu, umieszczamy w nim następujący zapis: #!/bin/bash . Kombinacja znaków #! wskazuje, jaki rodzaj powłoki zostanie użyty do wykonania poleceń wewnątrz pliku. Nasz skrypt będzie używał interpretera bash, umieszczonego w katalogu /bin.

Teraz zajmijmy się utworzeniem naszego pierwszego skryptu. Zgodnie z tradycją programistyczną, wyświetli od napis Hello World. Polecenie wyświetlające tekst w terminalu to polecenie echo. Zapiszmy więc w nowej linii echo „Hello World” i zapiszmy plik. Aby uruchomić nasz skrypt, wpisując w terminalu <ścieżka do skryptu>/<nazwa skryptu>

Podstawy tworzenia skryptów – zmienne i obliczenia arytmetyczne

Teraz zajmiemy sie zmiennymi i obliczeniami matematycznymi. Jeśli nie wiesz, czym są zmienne, to polecam zajrzeć na wpis na naszym blogu pt. „TEORIA PROGRAMOWANIA: ZMIENNE, STAŁE ORAZ DZIAŁANIA NA LICZBACH”. W bash’ nie ma słowa kluczowego definiujacego zmienne, wystarczy więc wpisać ich nazwę i określić wartość. Wygląda to tak <nazwa zmiennej> = <wartość>. Stwórzmy więc dwie zmienne – x oraz y i przypiszmy im wartość 4. Następnie zróbmy 4 zmienne od z1 do z4, będą one przechowywać wyniki obliczeń arytmetycznych.

Zacznij od sumy, która podobnie jak w matematyce oznaczana jest znakiem +, zapis wygląda tak: z1=$[<zmienna1> + <zmienna2>]. Zwróć uwagę, aby przed ani po znaku równości nie znalazła się spacja, oraz aby całe działanie zamknać w nawias kwadratowy [] lub podwójny okrągły. Inne operatory matematyczne, to – odejmowanie, * mnożenie i / dzielenie. Aby wyświetlić wartość zmiennej, za pomocą polecenia echo, wpisujemy w cudzysłowia nazwę zmiennej, poprzedzoną znakiem dolara. Oto przykład: echo „Wartość zmiennej to $zmienna”. Zapiszmy teraz skrypt, który doda, odejmie, pomnoży i podzieli liczby x i y, oraz wyświetli wynik tych działań.

Podstawy tworzenia skryptów – wczytywanie danych z klawiatury

Teraz zajmiemy się wczytywaniem danych z klawiatury. Służy do tego polecenie read, którego składnia wyglada następująco: read <nazwa_zmiennej>. Wykonajmy prosty kalkulator, który odczyta z klawiatury dwie liczby, oraz wyświetli wyniki opracji arytmetycznych na nich wykonanych. Pamietajmy jednak, że skrypty obsługują tylko liczby całkowite!

Podstawy tworzenia skryptów – uruchamianie poleceń terminala

Na koniec zostawiłem uruchamianie poleceń termina za pomocą skryptów. Jest to dziecinnie wręcz łatwe. Wystarczy wpisać polecenie wraz z odpowiednimi parametrami. Mam nadzieję, że wszyscy znamy polecenia cd, mkdir, chmod, ls i touch. Stworzymy z ich użyciem program który utworzy nowy katalog, a wnim nowy plik skryptu, i wyświetli listę uprawnień do niego. Kod skryptu znajduje sie poniżej.