PHP współpraca między plikami, zmienne i podstawowe operacje.

article-thumbnail

Znamy Javascript. Skonfigurowaliśmy też środowisko do uruchomienia PHP. Teraz pora napisać pierwsze linie kodu. Przede wszystkim musimy pamiętać,że PHP wymaga od nas kończenia linii średnikiem. W przeciwnym wypadku zwróci błąd!

Na początek omówię sposób deklaracji zmiennej. W JS’ie używaliśmy słowa let. W PHP jest inaczej. Wykorzystujemy tu znak dolara. Podobnie jak w Javascriptcie zmienne nie są silnie typowane. Czyli do tej samej zmiennej możemy przypisać łańcuch, liczbę czy typ logiczny. Oto przykładowe wdrożenie zmiennej.

<?php
   $zmienna = 4;
   $zmienna = "zmienna";
   echo $zmienna;
?>

Instrukcje warunkowe i podstawowe pętle tj. for, while i do…while, działają identycznie jak w javascriptcie dlatego tylko zademonstruję implementację.

<?php
   $i = 4;
   if($i>1)
   {
    echo "wartość zmiennej i wynosi $i";
   }
   else {
    echo "wartość zmiennej i jest mniejsza od 1";
   }
   echo "<br>";
   for($i=0;$i<10;$i++)
   {
    echo $i;
   }
   echo "<br>";
   $i = 0;
   while($i<10)
   {
    echo $i;
    $i++;
   }
?>

Teraz przejdźmy do dołączania plików. Wyjaśnijmy najpierw, po co mielibyśmy to robić. Otóż dobrym rozwiązaniem jest trzymanie określonych funkcjonalności w osobnych plikach. Ułatwi to konfiguracje serwera. Przykładowo skrypt logowania umieścimy w pliku login.php, a temu z kolej przypiszemy adres naszaDomena/login. Dzięki temu łatwiej nam będzie nie tylko zarządzać projektem, ale także poprawimy choć minimalnie SEO i czytelność strony.

Aby dołączyć pliki możemy użyć jednej z 4 przeznaczonych do tego metod. Są to include, require, include_once, require_once. Funkcje z dopiskiem once zwrócą błąd przy wielokrotnym importowaniu tego samego pliku. Pozwoli to unikać powtarzania kodu. Require od include różni się tym, że przerwie wykonanie programu, gdy nie uda się zaimportować pliku. Użyjemy więc go np. do podłączenia pliku z informacjami używanymi do łączenia z bazą danych.

require('./wymagany_plik');
include('./uzyteczny_lecz_niewymagany_plik');

require_once('./zaimportuj_mnie_tylko_raz')
require_once('./zaimportuj_mnie_tylko_raz') //zwróci błąd