PHP Obsługa formularzy, metody GET i POST.

article-thumbnail

PHP jako język backend’owy zajmuje się obsługą działań po stronie serwera. Zaliczyć możemy do nich obsługę formularzy, zarządzanie sesjami, łączenie z bazą danych czy generowanie zawartości. Dzisiaj chciałbym omówić podstawy obsługi formularzy. Najpierw napiszemy formularz w HTML. Następnie podepniemy pod niego odpowiedni plik PHP, a na końcu odczytamy pobrane wartości.

Konstrukcja Formularza, atrybut name

Najpierw musimy przygotować formularz. Musimy w nim zdefiniować dwa atrybuty. Pierwszym z nich jest action, w którym wskażemy odpowiedni plik PHP, odpowiedzialny za jego obsługę. Drugim atrybutem jest metoda. Do wyboru będziemy mieli dwie z nich – GET lub POST. Metoda GET prześle dane w raz z URL. Znajdą się ona w pasku adres po znaku zapytania. Metoda POST natomiast prześle dane bez ujawniania ich. Na potrzeby wpisu skorzystać z metody GET.

Warto pamiętać, że jeżeli chcemy na serwerze odczytać wartości danego pola formularza, musimy nadać mu atrybut name. Oto przykład.

<form action="get.php" method="get">
    <input type="text" name="pierwszy"/>
    <input type="tel" name="drugi">
    <input type="submit" value="Kliknij">
</form>

Obsługa formularza w PHP

Teraz stwórzmy plik get.php. Ja umieściłem plik w tym samym katalogu, więc nie muszę podawać ścieżki relatywnej. Aby dostać się do przesłanych w ten sposób danych, musimy skorzystać z tablicy o nazwie $_GET. Zawiera ona wszelkie informacje przesłane tą metodą. Jako indeks wykorzystamy nazwę pola formularz. Całość wyświetlę używając operatora kropki [.] który odpowiada w PHP za łączenie napisów.

<?php
  $pierwszy = $_GET['pierwszy'];
  $drugi = $_GET['drugi'];
  echo  "<h1>"."Podałeś napis"." ".$pierwszy." ".$drugi." "."</h1>";
?>

Na koniec sprawdźmy czy skrypt dział. Uzupełnię pola w ten sam sposób jak na poniższym zrzucie ekranu:

Uzyskałem rezultat:

Widzimy, że nasz skrypt przyjmuje i przetwarza dane z formularza.