The Blogs

By / Egzamin E.14Egzamin EE.09HTML
Tabele Tabele służą do reprezentacji danych w kolumnach i wierszach. Są tworzone za pomocą znacznika <table>, wiersze są definiowane za pośrednictwem <tr> zaś komórki kolumn definiujemy za użyciem znacznika <td>. Nagłówki kolumn definiujemy przy użyciu tagu <th>. Przykładowa tabelka: ...
Czytaj więcej