The Blog

By / Egzamin E.14Egzamin EE.09Obróbka grafiki rastrowej

Obróbka grafiki rastrowej: użycie siatki i prowadnic.

Siatka

W opcjach obraz posiadamy możliwość zdefiniowania siatki i prowadnic. Siatki służą do ustalenia równego rozmieszczenia danych elementów względem siebie, zaś prowadnice, czyli linie względem osi pionowej lub poziomej; służą do ustawienia konkretnych elementów, warstw czy zaznaczeń w konkretnym położeniu.

Możemy dostosować kolor siatki, tła siatki, styl linii, odstępy oraz przesunięcie siatki w menu Obraz oraz jej widoczność i przyciąganie do niej w menu Widok.

Aby wyświetić naszą siatkę, włączamy ją w opcjach Widok

Prowadnice

Prowadnice możemy utworzyć na kilka sposobów. Przeciągając ją z linijki widoku edytora, albo tworząc za pomocą menu Prowadnice w zakładce Obraz.


Autor tekstu: Jacek Woźniak

kompendiumEE09

Jestem projektem wykonanym przez czwórkę znajomych mających podobne zainteresowania. Możesz znaleźć wszystkie materiały z zakresu E14 na stronie: http://danda.e-kei.pl/jacek/kompendiumEE_IX/