The Blogs

By / Egzamin E.12Egzamin EE.08Windows
Polecenie cmdotwiera tekstowe okno konsoli i dokonuje interpretacji wprowadzanych w wierszu poleceń konsoli znaków jako nazw poleceń, programów, plików czy parametrów. Istnieje duża gama poleceń, które można wpisać w konsoli w celu wykonania określonej czynności przez komputer. Wybrane przykładowe ...
Czytaj więcej